Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Invigning av Göteborgs universitets<br> nya äldreforskningscentrum

Publicerad

Onsdag 14 maj inviger Göteborgs universitet Sveriges nya äldreforskningscentrum AgeCap, en nationell kraftsamling där 85 forskare samarbetar för att öka äldres livskvalitet och delaktighet i samhället. Du är som journalist välkommen att närvara vid invigningen.

I slutet av 2013 beslutade statliga forskningsrådet Forte att göra Göteborg till bas för Sveriges nya storsatsning inom äldreforskning. Den 14 maj invigs forskningscentrat AgeCap, som med hjälp av mer än 85 miljoner kronor från Forte, 12 miljoner från Göteborgs universitet, samt 20 miljoner från Vetenskapsrådet och andra finansiärer sammanför 85 forskare i nya och pågående tvärvetenskapliga forskningsprojekt om åldrandet.

– De forskningsprojekt vi planerar och redan idag driver har alla målet att leda till en mer aktiv ålderdom, och till att man skall kunna göra sådant man finner meningsfullt också när man blir gammal. Vi vill att vår forskning ska öka människors möjligheter att utnyttja sina förmågor också när de blir äldre, och på så sätt öka äldres livskvalitet och delaktighet i samhället, säger Ingmar Skoog, föreståndare för AgeCap.

Göteborg har i många decennier varit ledande när det gäller forskning om äldres hälsa och livsvillkor, inte minst inom de så kallade H70-studierna. Bara det senaste året har Göteborgsforskare visat att den fysiska rörligheten hos 75-åringar ökar – men också att dagens äldre har en ökad riskkonsumtion av alkohol. Forskning görs också på tidiga tecken på Alzheimers sjukdom, individers möjlighet till ett långt arbetsliv, äldres skörhet samt hur sociala och kulturella faktorer påverkar äldres minne och tankeförmåga.

Projekten som nu sjösätts vid det nya centrat har beröring med åldrandets alla nivåer, från lagar och regleringar som påverkar pension och vård till äldres familjeliv, sociala nätverk, och individuella faktorer som personlighet, genetiska anlag, neurobiologi och mental och fysisk hälsa.

– Vår förhoppning är att det nya centrat ska bidra till att ny kunskap kommer till bredare nytta, både för politiskt beslutsfattande och för den enskildes ökade välmående, säger Boo Johansson, en av forskningsledarna vid AgeCap.

Vid invigningen den 14 maj medverkar bland annat Göteborgs universitets rektor Pam Fredman och Sveriges barn- och äldreminister Maria Larsson (kd). Efter en kort presentation av forskningen finns tillfälle till intervjuer med medverkande forskare.

När: Onsdag 14 maj 2014, kl. 12.45
Var: Aulan, Göteborgs universitet, Vasaparken. Hitta hit.
Anmälan: Pia Gudmundsson, Sahlgrenska akademin, 070-334 93 66, pia.gudmundsson@neuro.gu.se

Kontakt forskare
Ingmar Skoog, professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, ingmar.skoog@neuro.gu.se, 0709-43 36 81

Boo Johansson, professor vid psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, boo.johansson@psy.gu.se, 031-786 1656

Läs mer om AgeCap

Program vid invigningen

13.00-14.00 Invigningstal och presentation av AgeCaps verksamhet. Medverkande Ingmar Skoog, föreståndare AgeCap; Maria Larsson, Barn- och äldreminister; Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet; Ewa Ställdal, generaldirektör Forte; Barbro Fridén, Sjukhusdirektör Sahlgrenska universitetssjukhus; Eva Nilsson Bågenholm, samordnare Socialdepartementet
14.00-15.00 Mingel med enklare förtäring och förfriskningar, möjlighet till intervjuer.
15.00 Buss till Wallinsgatan avgår från Vasaplatsen
15.15-16.30 Rundtur, förevisning av forskningsaktiviteter, kaffe och tårta i forskningscentrats lokaler, Wallinsgatan 6, Mölndal

FORSKNINGSGRUPPER VID AGECAP

Neurochemical Pathophysiology and Diagnostics. Studerar biomarkörer för olika processer i hjärnan med syfte att undersöka den biokemiska effekten av nya läkemedel samt för att studera hjärnsjukdomar så som Alzheimers sjukdom. Kontaktperson: Kaj Blennow, 076–107 3835, kaj.blennow@neuro.gu.se

Labour Market Exit and Living Conditions in Old Age. Studerar faktorer som påverkar individers möjlighet till ett långt arbetsliv samt analyserar välfärdskonsekvenser av den generellt mer flexibla och uppskjutna pensionsålderns. Kontaktperson: Björn Halleröd, 031–786 4758, bjorn.hallerod@socav.gu.se

Frail Elderly Support Research Group. Studerar konceptet skörhet i relation till äldre vuxna samt utvärderar utfall i multiprofessionella och multidimensionella interventioner med äldre vuxna i eget boende. Kontaktperson: Synneve Dahlin-Ivanoff, 031–786 5733, synneve.dahlin-ivanoff@fhs.gu.se

Adult Development and Aging. Studerar åldrande och utveckling hos äldre vuxna där genetiska, hälsorelaterade och sociokulturella faktorer relateras till kognitiv och emotionell hälsa. Kontaktperson: Boo Johansson, 031–786 1656, boo.johansson@psy.gu.se

Neuropsychiatric Epidemiology. Studerar demens och andra psykiska sjukdomar hos äldre vuxna och dess relation till faktorer som somatisk sjukdom, funktionsnedsättning, sekulära trender, neurobiologi och genetik. Kontaktperson: Ingmar Skoog, 070–943 36 81, ingmar.skoog@neuro.gu.se

Presskontakt:
Krister Svahn, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, 076–618 38 69, 031–786 3869, krister.svahn@sahlgrenska.gu.se