Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Internationellt masterprogram: Applied Data Science!

Publicerad

Personer med kunskaper i hur man bearbetar och analyserar stora datamängder har blivit en allt mer eftersökt kategori. Nya masterprogrammet Applied Data Science syftar till att ge studenterna expertkompetens inom dataanalys och maskininlärning.

– Big Data har blivit en central del av stort sett alla områden – näringsliv, opinionsbildning, biovetenskap, naturvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap – exemplen är hur många som helst, säger Graham Kemp, en av projektledarna för nya masterprogrammet Applied Data Science.

Richard Johansson och Graham KempProjektledarna Richard Johansson och Graham Kemp diskuterar kursplaner för nya masterprogrammet.

Mycket stor brist på specialistkompetens inom Data Science

– Personer med en djupgående kännedom om hur man bearbetar, modellerar och analyserar stora datamängder har blivit allt mer eftersökta bland arbetsgivarna.

– Vi har faktiskt fått en konkret förfrågan från industrin om vi har möjlighet att starta ett utbildningsprogram inom Data Science. Arbetsgivarna upplever att behoven har blivit allt större, samtidigt som det fortfarande är mycket svårt att hitta personer med rätt utbildning.

Stor brist på personer med kompetens inom bearbetning och analys av stora datamängder

Studenter från många olika ämnesområden

– Som målgrupp för masterprogrammet Applied Data Science ser vi studenter från många olika ämnesområden. Att ha kompetens inom hantering och analys av stora datamängder kommer att vara viktigt oavsett inom vilket område de väljer att specialisera sig.

– De metoder vi lär ut inom Data Science är generella och kan tillämpas inom de flesta områden. Vårt program riktar sig alltså inte bara till studenter med en bakgrund inom IT eller statistik!

Väl förberedda för möjligheterna och utmaningarna med stora datamängder

– Vi vill göra studenterna mycket väl förberedda för att arbeta med Big Data i sina framtida karriärer. De kommer att tillägna sig kunskaper inom ett spektrum av datalogiska metoder, i vilka tillämpningar den ena metoden är att föredra framför den andra och generella fördelar och nackdelar med olika tekniker.

– Målet är att studenterna vid avslutad utbildning ska ha de kunskaper och färdigheter som krävs för att möta utmaningarna och de nya möjligheter som uppstår när massiva datamängder blir allt mer tillgängliga.

 


FAKTA:

Applied Data Science, 120 hp
Internationellt masterprogram
Start: hösten 2017
Ansvarig institution: institutionen för data- och informationsteknik

 

FOTO: ANNELI ANDERSSON