Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Internationellt forskningsprojekt om bantuspråk får 5,6 miljoner

Publicerad

Projektet Att ta eller gå sönder – en studie av valensminskande strategier i centraltanzaniska bantuspråk har beviljats 5,6 miljoner kronor av Vetenskapsrådet. Malin Petzell, forskare i afrikanska språk samt viceprefekt för utbildning på forskarnivå vid institutionen för språk och litteraturer är projektledare.

Malin PetzellTill skillnad från till exempel engelska och svenska uppvisar många av världens språk en rik flora av olika verbformer. Bantuspråken är av detta slag. Förutom att böja sina verb efter en rad grammatiska omständigheter uppvisar bantuspråken dessutom ett intrikat system av verbala avledningsändelser. Dessa förändrar, till skillnad från böjningarna, själva verbets natur. Exempelvis betyder verbet ben i kagulu ’ta sönder’, men genom att lägga till ändelsen -ek (benek) förändras betydelsen till ‘gå sönder’. Avledningen -ek minskar således verbets valens, det vill säga den uppsättning argument (till exempel subjekt och objekt) som verbet måste kombineras med. Betydelsen ’ta sönder’ förutsätter två argument - både någon som utför söndringen och något som drabbas därav; ’gå sönder’ förutsätter däremot bara ett argument (nämligen det som går sönder). Detta projekt syftar till att analysera och kategorisera valensminskande verbavledningar i sex bantuspråk som talas i Morogororegionen i centrala Tanzania; dessa är det redan exemplifierade kagulu samt de närbesläktade kami, kwere, kutu, luguru och zaramo.

Alla språk bidrar till att öka vår kunskap kring vår historia, kultur och språkförmåga. Afrika är en kontinent med språk som inte är eller bara delvis beskrivna. Forskningen önskar "bidra till att frilägga åtminstone en liten del av den språkliga skatt som ligger dold på den afrikanska kontinenten. Projektet kommer härigenom också att bidra till den pågående teoretiska debatten om gränssnittet mellan lexikal betydelse (i detta fall grundverbets) och grammatisk betydelse både inom och utanför bantuistiken.”

Detta projekt skapar även globala kontakter med forskare från Belgien, en partner i USA och en i Tanzania, vilket i sin tur gör vår institution och Göteborgs universitet till en plats för internationell forskning inom bantuspråk. Vi är därmed glada för att denna typ av viktiga forskning finns och uppmärksammas av Vetenskapsrådet.

Läs mer om projektet