Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Internationella Kvinnodagen 8/3: GPCC deltar på bred front

Publicerad

GPCC deltar i tre av programpunkterna på årets arrangemang för Internationella kvinnodagen på Göteborgs universitet 8/3.

Dels berättar Jeanette Tenggren Durkan om uppmärksamheten kring utgivningen av "Personcentrering inom hälso- och sjukvård, från filosofi till prakttik"; den första läroboken där "hen" använts. 

Under rubriken Hälsa och genus deltar två av GPCCs doktorander:

Takotsubo kardiomyopati - Akut hjärtsvikt av stress,
Sara Wallström, legitimerad sjuksköterska och doktorand, institutionen för vårdvetenskap och hälsa samt Centrum för personcentrerad vård
 

Takotsubo kardiomyopati (TTC) är en form av akut och övergående hjärtsvikt som främst drabbar kvinnor efter klimakteriet. Sjukdomen har stark koppling till stress, främst emotionell men även fysisk. Det finns ännu ingen kunskap om varför kvinnor drabbas mycket oftare än män. Intervjuer i en forskningsstudie har analyserats utifrån ett genusperspektiv för att se om det går att förstå orsaken.

Irritable Bowel Syndrome
Ida Björkman, legitimerad sjuksköterska och doktorand, institutionen för medicin samt Centrum för personcentrerad vård


Irritable Bowel Syndrome (IBS) är en vanlig mag-tarmsjukdom som finns hos 10–15 procent av Sveriges befolkning och är ungefär dubbelt så vanlig hos kvinnor som hos män. Symtomen är magsmärta och stört avföringsmönster men även ångest, depression, trötthet och ett flertal andra besvär förekommer. De flesta har milda symtom och söker aldrig vård men de finns också de vars lidande är så svårt att det får stor påverkan på livskvalitén.