Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Internationell konferens med fokus på migration och integration

Publicerad

Vilka utmaningar och möjligheter innebär migration för dagens samhällen? Hur organiserar man på bästa sätt integrationsarbetet och hur fungerar egentligen initiativen för att stödja de nyanländas integration i praktiken?

I november träffas forskare från hela världen på konferensen ”Organizing Migration and Integration in Contemporary Societies” (OMICS 2019) för att diskutera migration och integration av flyktingar och andra invandrare ur ett organisatoriskt perspektiv.

Konferensen organiseras av Centrum för Global Migration (CGM) och Gothenburg Research Institute (GRI) vid Göteborgs Universitet. Närmare 200 personer har registrerat sig för konferensen, vilket är över förväntan.

- Dessutom har ett stort antal praktiker som jobbar med frågorna som del i sitt dagliga arbete anmält sig, vilket är mycket glädjande. Bland annat kommer några av dem delta i paneldiskussioner tillsammans med forskare, säger Andreas Diedrich, docent i Företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet och en av konferensorganisatörerna.

Olika teman kopplade till migration och integration

Forskare från ett flertal olika fakulteter och institutioner på Göteborgs universitet deltar som ansvariga för att samordna konferensens elva olika teman. Bland dessa kan nämnas till exempel hälsa, arbetsmarknadsintegration, utbildning, säkerhet, digitalisering och civilsamhällets roll i integrationen.

- Det är särskilt roligt att vi har så stor interdisciplinär bredd på presentationerna under konferensen, säger Andrea Spehar, föreståndare för Centrum för Global Migration och ansvarig för temat Migration och städer. Migration och integration är ju komplexa ämnen, som behöver studeras ur många synvinklar, säger hon.

- Och till sist kan vi nämna att vi lyckats engagera internationellt kända forskare inom området som huvudtalare vid konferensen. Att få lyssna på dem ser vi mycket fram emot, tillägger Andreas Diedrich.

Öppna föreläsningar och panelsamtal

Flera paneler och föreläsningar under konferensen är också öppna för allmänheten. Förutom de fyra huvudtalarnas föreläsningar, så kommer två öppna panelsamtal att hållas. Det första handlar om lokala och globala utmaningar för att säkerställa migranters mänskliga rättigheter.

Det andra panelsamtalet handlar om hinder och möjligheter för att institutionalisera och skala upp integrationsinitiativ som startats och drivs av offentliga, privata och ideella organisationer. Vad är det som gör att vissa initiativ lyckas skala upp sin verksamhet, men andra inte?

Du hittar mer information om hur du anmäler dig till panelsamtalen här:

Local-Global Challenges in Securing Migrant Legal Rights
Scaling Up and Institutionalizing Novel Migrant Integration Practices

Om konferensen

OMICS pågår mellan 6-8 november 2019 vid Göteborgs Universitet och finansieras med medel från Forte (via Forskningsprogrammet ”Organizing Integration” vid Gothenburg Research Institute, GRI), Centrum för Global Migration vid Göteborgs Universitet, och Handelshögskolans Jubileumsfond.

Om arrangörerna

Centrum för Global Migration är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum med deltagande forskare från alla fakulteter vid Göteborgs Universitet. CGM är en plattform för migrationsforskning och en kontaktyta för samverkan mellan forskare och aktörer i privat och offentlig sektor, liksom det civila samhället.
Här hittar du mer information om CGM

Organizing Integration (OI) är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram vid Gothenburg Research Institute (GRI), ett interdisciplinärt forskningsinstitut vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. OI-programmet finansieras av FORTE, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, och pågår 2017-2022.

Programmets forskare studerar med hjälp av kvalitativa metoder hur arbetsmarknadsintegration av utrikesfödda går till i praktiken, och vilka konsekvenser olika organiseringspraktiker får för de utrikesfödda samt för organisatörerna.
Mer information om forskningsprogrammet Organizing Integration

Mer information om Gothenburg Research Institute, GRI