Bild
kristina höök
Länkstig

Interaktionsdesigner hedersdoktor vid IT-fakulteten

Publicerad

Kristina Höök, professor i interaktionsdesign vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, har utsetts till hedersdoktor vid IT-fakulteten. Hennes arbete med att sätta Sverige på kartan inom människa-datorinteraktion stärker Göteborgs universitets utveckling på området.

Kristina Höök är en internationellt erkänd forskare som mottagit ett flertal nationella och internationella anslag och utmärkelser. Hon är känd för sitt arbete med social navigering och på senare tid för att adderat viktig kunskap till designteori, bland annat genom att utgå från kroppen i designarbetet.

Många forskare vid IT-fakulteten och Göteborgs universitet har genom åren samarbetat med Kristina Höök, främst under de tio år som hon drev Vinnovas excellenscenter Mobile Life som bildades 2007 och som fokuserade på mobila tjänster.

– Indirekt har dock många fler personer påverkats av Kias ledarskap då hon haft en central roll i att stärka ämnet människa-datorinteraktions status i Sverige. Hon är en stark förebild som akademisk ledare och agerar som mentor för många andra forskare, säger Alexandra Weilenmann, professor i interaktionsdesign och hedersdoktorns värd.

Viktig aktör inom designområdet
Arbetet som Kristina Höök ledde med att bygga upp och driva Mobile Life Centre visade också på möjligheterna att bedriva världsledande forskning som även gjorde industrin i form av exempelvis Ericsson, Microsoft och ABB nyfikna. 

– Att knyta Kristina Höök till Göteborgs universitet bidrar till att etablera oss som en viktig internationell aktör inom designområdet. Ett arbete som vi redan startat med etablerandet av en ny avdelning i människa-datorinteraktion. Genom Kristina Höök får vi ytterligare kraft till detta arbete, säger Alexandra Weilenmann.

Kontakt: Alexandra Weilenmann, professor i interaktionsdesign, telefon: 070-303 2953, e-post: alexandra.weilenmann@ait.gu.se

Fakta

Mobile Life Centre (2007-2017) finansierades av innovationsmyndigheten Vinnova. Forskningen har varit tvärvetenskaplig med bland annat data- och systemvetare, sociologer, psykologer, interaktionsdesigners, spelutvecklare, modevetare och dansvetare.