Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Integrerad forskning kräver nya plattformar

Publicerad

Anna Jonsson, docent vid Företagsekonomiska institutionen, skriver om behovet av samförstånd för vad gemensam kunskapsutveckling innebär i praktiken i Vetenskapsrådets tidning Curie.

"Samhället står inför stora utmaningar när det gäller till exempel demografi, hälsa, klimat, energi och utbildning. För att bättre kunna möta efterfrågan på hållbara lösningar har förslag förts fram om att bland annat tillsätta en ”forskningsberedning med en bred krets företrädare för forskarsamhället” (Curie Debatt 11/11). Behovet av ökad samverkan och att forskare därför bör engagera sig mer i ”tredje uppgiften” har också diskuterats. Jonas Ingvarsson (DN Debatt 1/11) skriver till exempel att kunskap bör föras ut i hela samhället och att universitetens tredje uppgift måste tas på större allvar genom att denna skrivs in i strategiska dokument."

Läs artikeln i sin helhet på Curies webbplats (öppnas i nytt fönster)

Anna presenterade konceptet på Världsvetenskapsdagen som arrangerades av Vetenskapsrådet 14 november 2014