Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Integrationsinitiativ studeras på plats

Publicerad

María José Zapata Campos

Forskningsprogrammet Organizing Integration studerar initiativ som ska främja integrationen av utlandsfödda. María José Zapata Campos är en av dem som är ute på fältet för att följa arbetet på nära håll.

I kölvattnet av 2015 års flyktingkris startades många initiativ med syfte att underlätta en integrerad arbetsmarknad. Progammet Organizing Integration, med forskare från Gothenburg Research Institute och Företagsekonomiska institutionen vid Handelshögskolan, Förvaltningshögskolan, Copenhagen Business School och Mistra Urban Futures, studerar hur dessa projekt fungerar i praktiken.

Med Göteborg som urbant laboratorium

Programmets forskare är inriktade på kvalitativa etnografiska studier, där de under lång tid skuggar ett antal aktörer ute på fältet.

– Vi vill använda Göteborg som ett urbant laboratorium, vårt fältarbete sker i Hammarkullen, Angered och Biskopsgården. Vi är med där aktörer träffas, försöker förstå vad de gör och de utmaningar de möter. Tanken är inte att komma tillbaka med ett recept, men vi ska heller inte bara vara kritiskt granskande utan även komma med förslag på utveckling och sprida kunskap om utmaningar och framgångsfaktorer, säger María José Zapata Campos.

Entreprenörskap som integrationsmetod

Ett av de initiativ som forskarna följer är One Stop Future Shop på Vårväderstorget. One Stop Future Shop är en slags företagsinkubator med inriktning på människor från
utsatta grupper.

– Personer med utländsk bakgrund är underrepresenterade som entreprenörer i samhället. Det är synd eftersom det finns många med både drivkraft och erfarenhet. Här gör One Stop Future Shop ett viktigt arbete. Det finns till exempel en finansiell diskriminering eftersom den här gruppen får sämre villkor när de lånar pengar. Det är ett bra exempel på hur vi som forskare kan interagera genom att få hit representanter från banker, presentera vår forskning och visa för bankerna att de missar en marknad, säger María José Zapata Campos.

Viktigt att vattna bra projekt

Det finns närmare 150 olika initiativ i Göteborg som försöker närma sig frågan om arbetsmarknadsintegrering. Många är innovativa och framgångsrika, men har ändå svårt att bli permanenta.

– Det finns projekt som funkar jättebra, som till och med har vunnit priser, men som ändå har svårt att få plats i en ordinarie verksamhet. Att först hitta lösningar som funkar och sen inte ha resurser att göra dem permanenta är slöseri. Initiativtagarna får lägga mycket av sin tid och kraft på söka finansiering till nästa projekt. Utmaningen är att skala upp sådana idéer. Att göra ingenting är inte ett alternativ, säger María José Zapata Campos.

Stort intresse för forskningen

Redan när Organizing Integration presenterade sitt forskningsprogram i maj 2017 var intresset stort bland politiker, tjänstemän och representanter från näringslivet.

– Nu har vi forskat ett tag, och ska skapa regelbundna forum där vi kan berätta vad vi finner i vår forskning, så att vi kan bidra till att göra skillnad, säger María José Zapata Campos.

ORGANIZING INTEGRATION

Är ett multidisciplinärt forskningsprogram som ska undersöka vad det innebär att koordinera och organisera initiativ och satsningar vars mål är att underlätta integration. Organizing Integration finansieras av Forskningsrådet Forte. Gruppen består av 16 personer och leds av docent Andreas Diedrich och docent María José Zapata Campos från Gothenburg Research Institute och Företagsekonomiska institutionen vid Handelshögskolan.