Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Inger Ekman tilldelas Svensk sjuksköterskeförenings Omvårdnads- och värdegrundspris 2019

Publicerad

Professor Inger Ekman porträttSvensk sjuksköterskeförening tillkännagav idag i ett pressmeddelande att Inger Ekman tilldelas föreningens Omvårdnads- och värdegrundspris 2019. Priset är på 100 000 kronor.

Motiveringen lyder: "Inger Ekman, leg sjuksköterska och professor har i sin forskning oförtröttligt och framgångsrikt arbetat för en personcentrerad vård som är baserad på en tydlig värdegrund; relationsetik och alla människors lika värde.

Genom sin forskning och genom att initiera bildandet av Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, GPCC, har Inger Ekman starkt bidragit till en medvetenhet om personcentrerad vård. Det handlar om att se patienten som en medmänniska och egen person med behov men också med resurser, möjligheter och erfarenheter.

Hennes arbete bygger på ett grundläggande antagande att patienten är en partner och egen person i vården. Detta överensstämmer väl med stiftelsens intentioner att ge särskild uppmärksamhet till forskning som riktas mot värdegrunds- och etiska frågor i omvårdnad."

Priset delades ut av Ami Hommel ordförande i Svensk sjuksköterskeförening på konferensen Verksamhetsförlagd utbildning i Uppsala idag den 16 oktober 2019.

För mer information kontakta Carl-Axel Palm 0707-25 19 70
Carl-Axel Palms Omvårdnads- och utvecklingsstiftelse