Bild
Foto: Shutterstock
Länkstig

Informella arbetsplatskulturer hinder för pappor att ta ut föräldraledighet

Publicerad

​​​​​​​Generösa lagar om föräldraledighet är inte tillräckligt för att få till stånd ett jämlikt och delat föräldraskap. Ett av hindren är att männen tar en kortare ledighet för att inte orsaka problem för de arbetskamrater som täcker upp. Det visar studier från Göteborgs universitet.

Pappor har lagstadgad rätt till betald föräldraledighet i 28 europeiska länder. Sverige är det land med mest generösa regler och även det land där pappor tar ut mest ledighet. Men fortfarande tar svenska pappor ut mindre än en tredjedel av de dagar som mammor tar ut.

Färre pappor i den privata jämfört med den offentliga sektorn tar ut sin ledighet, trots att 80 procent av svenska arbetsföra män arbetar inom den privata sektorn. En serie enkät- och intervjustudier av privata företag (med HR-personal, företagsledning och anställda) visar att även om det inte finns några formella hinder väljer många män att inte ta ut någon längre ledighet.

− Ett av hindren som framkom var att företagen saknar planer för hur de ska ersätta den som är ledig och istället förlitar sig på en kultur av medarbetarlojalitet där arbetskamraterna täcker upp för papporna som är hemma. Männen väljer därför att ta en kortare ledighet för att inte ställa till problem för sina kollegor, säger Philip Hwang, forskare i psykologi som genomfört studierna tillsammans med Linda Haas, professor i sociologi vid Indiana University, USA.

Studierna visar också att den här kulturen har sin grund i antagandet om att den ”ideale anställde” prioriterar sitt arbete framför familj och barn. Detta påverkade också hur de som deltog i studien kände kring sina möjligheter att ta ledigt, exempelvis om det skulle påverka deras möjlighet att avancera inom företaget.

− De normer som råder på vissa arbetsplatser begränsar pappornas möjligheter att dela ledigheten med mammorna, vilket är olyckligt för alla parter. Det underlättar för papporna om arbetsgivarna förstår att de också tjänar på att uppmuntra männen att ta ut sin föräldraledighet. De får lojala anställda och de blir attraktiva företag att arbeta i, säger Philip Hwang.

En genomgång av studier från olika länder visar att lagstadgad föräldraledighet är grundläggande då det skickar viktiga signaler till alla inblandade. Det är emellertid inte tillräckligt om syftet är att få föräldrarna att dela på föräldraledigheten.

− Arbetsplatser behöver skapa strukturer som gör det möjligt för föräldern att vara borta, stödja pappor i ledande befattningar så att de kan vara positiva förebilder, samt arbeta med de utmaningar som har att göra med organisationskulturen, säger Philip Hwang.

Lagstadgad pappatid, på det sätt som finns i Sverige, kan också underlätta för fäder att ta ut ledigheten och bidra till att företagen skapar strukturer som gör detta möjligt.

Mer information:
Studien Policy is not enough – the influence of the gendered workplace on fathers’ use of parental leave in Sweden publicerades i Community, Work and Family, Volume 22, Issue 1, 2019.

Artikeln Workplace support and European fathers’ use of state policies promoting shared childcare publicerades i Community, Work & Family, Volume 22, Issue 1, 2019.

Kontakt:
Philip Hwang, professor, psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, telefon: 0708-960636, e-post: philip.hwang@psy.gu.se
Presentation