Hoppa till huvudinnehåll
Bild
En kvinna (Tove) och en man (Kevin) tittar in i kameran.
Kevin och Tove läser nationalekonomi och har precis lämnat in sin kandidatuppsats inom hälsoekonomi.
Foto: Isac Lundmark
Länkstig

Hur är det att skriva kandidatuppsats? Kevin och Tove berättar

Publicerad

Tove Linder och Kevin Aslani har under våren gjort sitt examensarbete i nationalekonomi. I sin uppsats undersöker de hur primärvården påverkas av de allt fler digitala vårdkontakterna. Det bästa med uppsatsskrivandet tycker de båda har varit möjligheten att djupdyka i ett ämne. Även om det också funnits utmaningar, blir det lättare och roligare när man väljer ett ämne man har intresse för.

Vad har varit mest spännande med uppsatsskrivandet?

Tove: Att man får två månader att djupdyka i ett ämne som man är intresserad av. 

Kevin: Det är just faktumet att man avsätter all fokus, tid och energi på något som är så betydande. Det är något man kommer lägga på minnet för all framtid. Just hela resan, alla utmaningar man ställs inför, med både besvikelse och glädje. Det är det som gör uppsatsskrivandet spännande. 

En uppsats inom hälsoekonomi

Uppsatsen ligger inom området hälsoekonomi. Kan ni berätta vad ni skriver om?

Tove: Uppsatsen handlar om hur primärvården (första vårdkontakten och vårdcentraler) påverkas av att det sker allt fler digitala vårdkontakter. Rent konkret är vi intresserade av att se om de digitala vårdgivarna avlastar den övriga primärvården eller inte. För att mäta detta har vi kollat på hur patientupplevelsen har påverkats av allt fler digitala vårdkontakter. Digitala vårdbesök kostar i snitt mindre för regionerna (mindre än en tredjedel så mycket) jämfört med ett fysiskt besök. Om ett digitalt besök ersätter ett traditionellt besök och patienter inte söker vård för sådant de tidigare inte sökte för, så hade primärvården blivit avlastad av mer digital vård. Men vad vi sett är snarare det motsatta, ju fler digitala vårdkontakter som genomförs desto lägre blir patientnöjdheten.

Varför är just det ämnet viktigt för er? 

Kevin: Personligen har jag alltid haft ett samhällsekonomiskt intresse, och när Tove presenterade idén så blev jag såld omedelbart. Det har en samtida relevans, både på grund av pandemin som väglett oss till mer digital vård, men också för att digitaliseringen präglar samhället på olika områden. Därför är det viktigt att undersöka om det finns någon fördel gentemot "traditionella" alternativ. 

Tove: Jag är väldigt intresserad av hur vården fungerar. Någonstans påverkas ju alla av hur vården fungerar. Om inte för att vi själva eller någon anhörig någon gång behöver komma i kontakt med en vårdcentral, så för att vi är intresserade av att inte betala för någon annans onödiga läkarbesök.

Vad innebär egentligen hälsoekonomi?

Tove: När man pratar om mikroekonomi försöker man förklara hur företag fungerar, medan hälsoekonomi handlar om hur hälso- och sjukvårdssektorn fungerar. Det kan vara alltifrån vad som påverkar efterfrågan på hälsa till vem som ska betala för vården eller hur man ger bra sjukvård så kostnadseffektivt som möjligt.

Erfarenheter och lärdomar

Nu är ni i princip helt klara med uppsatsen, hur har det varit att skriva?

Tove: Det har varit kul! Jag tycker att det har varit roligt att ha ett längre projekt där man får gå och klura lite på hur man ska göra för att lösa de problem man stöter på. Det svåraste tycker jag nog har varit hur man ska göra rent ekonometriskt (metoden) för att få till ett så tillförlitligt resultat som möjligt med den data vi haft att tillgå. Men det har också varit det som har varit roligt, att få klura lite.

Kevin: Det är det mest utmanande jag gjort, i alla fall under min utbildning, då det är något man behöver göra helhjärtat och som är ganska avgörande. Jag har varit nervös inför uppsatsprojektet, jag matchade med Tove strax innan vi började skriva och då var det fortfarande oklart vad jag ville skriva om. Jag hade några tankar, men det var skönt att ha någon att bolla idéerna med. Men det har varit spännande för resan är väldigt givande. Svårast var att samla in all data och att undersöka om vi ens kunde få tag på den information vi var i behov av för att kunna utföra vår ekonometriska metod. Det har varit mest tidskrävande och kanske inte det roligaste, men det är oftast ett måste för att kunna göra nationalekonomisk studie.

Vilken har varit den största utmaningen? 

Kevin: Utmaningen har legat i att finslipa allt. Jag såg ingen farhåga i att få till en text, men kvalitet går före kvantitet som man brukar säga. Det är tyvärr svårt att veta hur mycket tid man ska avsätta till olika saker. Det har varit givande att aktivt ha kontakt med handledaren eftersom han har ett naturligt öga för detaljerna. Att djävulen sitter i detaljerna är något jag har tagit med mig från uppsatsskrivandet.

Tove: Det har konstigt nog flutit på ganska bra. Men kanske just känslan av att man hela tiden har varit lite rädd för att man ska få för lite tid i slutet. Eftersom det är första gången vi skriver ett så här stort arbete så har vi ju inte kunnat veta när det är störst risk att stöta på tidskrävande problem.

Vad har ni för tips till dem som ska skriva uppsats i framtiden?

Tove: Att skriva om ett ämne som man redan har lite förkunskap inom. Men framförallt att man ska välja ett ämne som man tycker är intressant. Allra bäst är att välja ett ämne som man hade suttit och diskuterat med sina vänner, även om man inte hade skrivit en uppsats om det.

Kevin: Något som har en nutida relevans för både dig och andra. Det är inget syfte att skriva om något du inte känner en koppling till, för då kan gnistan att skriva lätt dö ut. Våga tänk utanför boxen och det är inget fel att inspireras av andra. Man kan alltid vidareutveckla tidigare studier.

Om framtiden

Vad vill ni göra efter examen?

Tove: Jag har sökt en master så förhoppningsvis kommer jag att gå på Handels även till hösten. 

Kevin: Jag har sökt en master inom International Business & Trade på Handelshögskolan, och det är där jag lägger mitt hopp. Corona-pandemin har lett till att min drivkraft att fortsätta studera ökat då jag vill tillbaka till skolan och förhoppningsvis få ta del av fysisk undervisning. Jag söker samtidigt jobb för att ha en plan B, men vi ses på Handelshögskolan i höst hoppas jag!

 

Om uppsatsen

Titel: Digitala vårdgivare i primärvården - Upplever patienter större tillgänglighet?

Handledare: Johan Stennek, professor i nationalekonomi.

Uppsatsförfattarna: Kevin Aslani och Tove Linder skrev uppsatsen som en del av Ekonomie kandidatprogrammet på Handelshögskolan.