Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Hur är det att arbeta som forskare vid GPCC?

Som en ny serie kommer vi att göra små intervjuer med våra forskare inom Centrum för personcentrerad vård (GPCC).

Dessa ger möjlighet att få veta mer om vad yrket som forskare innebär och för- och nackdelar som upplevs med jobbet etc.

Vem är du?
Jag heter Karin Kjellgren och är gästprofessor vid institutionen för Vårdvetenskap och hälsa i Göteborg.
Jag är också professor i omvårdnad vid Linköpings universitet. Mitt stora fridtidsintresse är konst.

Vad fick dig att vilja bli forskare?
De erfarenheter jag fick när jag arbetade inom hjärtsjukvård i början av mitt yrkesverksamma liv.
Vad jag upplevde och såg i vården fick mig att försöka arbeta för en förbättring.

Vad handlar din forskning om?
Om kommunikation, egenvård och utbildning inom olika vårdområden.
Jag har framförallt forskat inom området hjärta och kärl men också inom området livsstilsförändringar.

Vad är det roligaste inom ditt yrke?
Att få omsätta sin forskning till hjälp för patienter med högt blodtryck, fetma och med behov av att gå ner i vikt och stressa mindre.
Det allra roligaste är nog att få träffa studenter som är intresserade av forskning, och att få handleda.

Hur ser du på personcentrerad vård?
Att vården utgår från den enskilde personens behov av vård.
Många gånger tar vi för givet att alla önskar den mest medicinsk avancerade vård som finns.
Jag tror att patienten måste få veta alternativen och konsekvensera av olika vårdalternativ, och utifrån detta välja sin vård och behandling.
Här är patientutbildning viktig för att patients ställning i vården skall stärkas.