Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Hon får pris för betydelsefulla insatser inom humaniora

Anna Blennow, universitetslektor i latin, tilldelades det Lagergrenska priset 2017 för "betydelsefulla insatser genom att öka intresset för humanistiska studier med anknytning till Rom och Italien och för den verksamhet som bedrivs vid Svenska Institutet i Rom”.

Priset delas ut av föreningen Svenska Rominstitutets Vänner.

Anna Blennow, universitetslektor i latin– Det känns förstås väldigt hedrande att få ett så prestigefyllt pris. En av de tidigare pristagarna är till exempel Birger Bergh, legendarisk latinprofessor i Lund som jag läste min allra första latinkurs för 1993.

Det överräcktes av kronprinsessan Victoria vid en ceremoni på prins Eugens Waldemarsudde i samband med föreningens firande av sin 80-årsdag, den 8 maj.

– Med tanke på att hennes farfarsfar Gustaf VI Adolf var mycket intresserad av Rom och en av dem som var med om att grunda Svenska Institutet i Rom för nästan hundra år sedan kändes det fint. Inom ämnet latin här på institutionen har jag också varit med om att utveckla flera kurser i Rom för våra studenter, och Svenska Institutet är en viktig och dynamisk knutpunkt för vår verksamhet där.

Prismotiveringen löd: ”Det Lagergrenska priset 2017 går till latinisten Anna Blennow som med sin vassa penna förmedlar i en rad olika fora en poetisk bild av både den klassiska antiken och dagens Italien. Blennow har författat monografier, vetenskapliga essäer och tidningsartiklar samt medverkar i de nya sociala medierna och gör således en avgörande insats för att öka intresset för de humanistiska studierna. Genom det stora forskningsprojektet om guideböcker till Rom, ’Topos and topography: Rome as the guidebook city’, har Blennow riktat uppmärksamheten mot den forskning som bedrivs vid Svenska Institutet i Rom. Projektet har också resulterat i en utställning på universitetsbiblioteket i Uppsala, en katalog och en välbesökt internationell konferens på institutet. Anna Blennow förverkligar som få andra universitetens tredje uppgift, det vill säga att förmedla till en bred publik sina djupa kunskaper i humaniora med anknytning till Rom och Italien.”