Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Förskolebarn bygger med klossar.
Foto: Hadar Holm/Mostphotos
Länkstig

Högt söktryck till förskollärarprogram för yrkeserfarna

Publicerad

Det finns ett stort intresse hos personal inom förskolan som saknar rätt utbildning att läsa in en examen. Antalet ansökningar till Göteborgs universitets nya förskollärarprogram för yrkeserfarna har mångdubblats. Även antalet sökande till Grundlärarprogrammet ökar.

Det är ett stort problem att många som arbetar inom förskolan saknar förskollärarexamen. Därför finns det ett särskilt program för dem som har fem års yrkeslivserfarenhet av pedagogiskt arbete i förskola eller förskoleklass och som vill läsa in en examen.

– Det känns fantastiskt att det finns ett så starkt intresse för vårt förskollärarprogram för de som har yrkeserfarenhet. Förskollärare är ett bristyrke och det finns ett stort behov av ökad kompetens inom förskolan, säger Ann-Charlotte Lindgren, programledare för Förskollärarprogrammet vid Göteborgs universitet.

Flera förändringar av programmet

Inför höstterminen 2021 gjordes flera förändringar av Förskollärarprogrammet för personer med yrkeserfarenhet, vilket antagligen är en bidragande orsak till det ökande antalet sökanden. Det är nu möjligt att läsa programmet helt på distans, det är flexibel studietakt på 50 procent eller 100 procent, och många examinationsuppgifter kan utföras på den egna arbetsplatsen.

– VI har fått otroligt mycket frågor. Det har varit jättestort intresse från hela landet, säger Ann-Charlotte Lindgren.

652 personer har sökt programmet, varav 379 i första hand, vilket är en stor ökning då 173 personer sökte motsvarande period förra året. Nu börjar arbetet med kolla om alla sökande är behöriga. Det ordinarie Förskollärarprogrammet har ungefär lika många sökande som förra året.

Fler sökande även på Grundlärarprogrammet

Samtliga tre ordinarie inriktningar på Grundlärarprogrammet (fritids, F–3 och 4–6) liksom Specialpedagogprogrammet har också ett ökat antal sökande. I faktarutan nedan finns fullständig statistik.

Text: Carl-Magnus Höglund

Lärarprogram vid GU med start höstterminen 2021

Söktryck till lärarprogram vid Göteborgs universitet inför höstterminen 2021 (förändring angiven i procent i förhållande till antalet sökande till ht 2020). Statistiken är baserad på totalt antalet sökande.

 • Förskollärarprogrammet ordinarie, oförändrat.
 • Förskollärarprogrammet, för yrkesverksamma, ökat 375%.
 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ökat 28%.
 • Grundlärarprogrammet, F–3, ökat 13%.
 • Grundlärarprogrammet 4–6, ökat 11%.
 • Grundlärarprogrammet, för yrkesverksamma, minskat 40%.
 • Ämneslärarprogrammet, 7–9, minskat 4%.
 • Ämneslärarprogrammet, gymnasiet, ökat 1%.
 • Yrkeslärarprogrammet, minskat 37%.
 • Specialpedagogprogrammet, ökat 25%.
 • Speciallärarprogrammet, minskat 13%.
 • Utländska lärare och akademikers vidareutbildning (ULV), minskat 13%.
 • Vidareutbildning av lärare (VAL), för de som jobbar som lärare men saknar examen, ökat 33%.

Observera att Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) endast startar på vårterminen och därför inte är med här.