Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Högsta betyg för miljöekonomi och krav på förbättringar av statistikutbildning efter utvärdering av Universitetskanslerämbetet

Publicerad

Universitetskanslerämbetets (UKÄ) utvärderingar av landets högskoleutbildningar i miljövetenskap och statistik och är nu klara. Handelshögskolans utbildning i miljöekonomi inom ramen för SMIL-programmet* får bästa omdömet; mycket hög kvalitet, och de fyra övriga utbildningarna inom miljövetenskap, som alla ges inom ramen för SMIL-programmet, får omdömet hög kvalitet. Statistikutbildningen på kandidatnivå får däremot omdömet bristande kvalitet.

Inom ett år ska skolan redovisa hur kvaliteten på statistikutbildningen har förbättrats. Ett internt arbete med att analysera brister och starta en process för en höjning av kvaliteten på statistikutbildningen inleddes redan under våren, alltså innan UKÄs utvärdering var klar. Det arbetet inkluderar bland annat genomlysning och förändring av kurser, nyrekrytering av biträdande lektorer och en tydligare process för uppsatsskrivande.

– Vi gläds åt det goda resultatet för vår utbildning i miljöekonomi samtidigt som vi tar mycket allvarligt på UKÄs kritik gällande statistikutbildningen. UKÄs yttrandet tyder på att de har noterat vårt påbörjade utvecklingsarbete och att de ser positivt på det, vilket stärker oss i våra fortsatta kvalitetsförbättringar, säger Katarina Nordblom, prefekt på institutionen för nationalekonomi med statistik.

UKÄs omdöme gällande statistikutbildning omfattar enbart kandidatexamen i statistik och baseras på kandidatuppsatser i statistik. Majoriteten av Handelshögskolans statistikundervisning utgörs dock av statistikkurser som ges inom ramen för olika programutbildningar såsom ekonomprogrammet och andra samhällsvetenskapliga utbildningar. Dessa kurser har inte inkluderats i UKÄs utvärdering.

*Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram