Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Hiroki Shibuya fick prestigefullt ERC Starting Grant

Det Europeiska Forskningsrådet, ERC, har tilldelat forskningsmedel på drygt 15 miljoner kronor under fem år till Hiroki Shibuya för hans forskning om molekylära mekanismer som ligger till grund för korrekt överföring av genetisk information till avkommor, med fokus på funktionen av telomerer (kromosomändar) i könsceller.

Kromosomer i könscellerKromosomer i könsceller

ERC Starting Grant är ett startbidrag som riktar sig till unga och framstående forskare med banbrytande idéer. Med sin forskning vill Hiroki Shibuya utröna de molekylära processerna som är ansvariga för förlängningen av telomeriskt DNA under meiotisk celldelning. Resultaten av hans forskning kommer förhoppningsvis att öka vår förståelse för medfödda sjukdomar, som exempelvis infertilitet och Down syndrom, som orsakas av fel i produktionsprocessen av könsceller.

– Jag är mycket glad med det här femåriga anslaget. Nu kan jag fokusera på min forskning. Tack vare forskningsmedlen från ERC kan jag ta mig an ett utmanande projekt, vilket naturligtvis är väldigt spännande. Samtidigt behöver jag leva upp till ERC:s förväntningar och uppnå de vetenskapliga målen. Det är ett stort ansvar, säger Hiroki Shibuya.

Hiroki startade sin forskningsgrupp förra året och har för närvarande en doktorand. ERC-anslaget kommer han att använda till att anställa fler duktiga doktorander och postdoktorander samt till att köpa in nya instrument och material.

ERC främjar forskardrivna (”Bottom up”)-projekt inom alla vetenskapliga områden och stödjer spetsforskning och banbrytande idéer, som leder till stor inverkan inom forskningsområdet. ERC Starting Grant riktar sig till unga forskare (2-7 år efter avlagd doktorsexamen) som är redo att starta en oberoende forsknings grupp. Bidragsstorlek: upp till 1,5 miljoner euro för en period av max fem år.

För mer information:
Hiroki Shibuya
hiroki.shibuya@gu.se
Institutionen för kemi och molekylär biologi

Foto 1: Kromosomer i könsceller
Foto 2: Hiroki Shibuya