Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Hedersdoktorer utsedda av Handelshögskolan i Göteborg

Publicerad


 Inger Johanne Sand  Peter Berck

Professorerna Inger Johanne Sand, Oslo universitet, och Peter Berck, University of California Berkeley, har utsetts till hedersdoktorer av Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Båda har i många år på ett mycket värdefullt sätt bidragit till Handelshögskolans forskning och forskarutbildning inom juridik och nationalekonomi. Hedersdoktorerna mottar sin titel vid universitetets doktorspromotion den 16 oktober.

Inger Johanne Sand är professor i offentlig rätt. Hennes forskning är mycket mångfacetterad och rör sig inom stora delar av fältet offentlig rätt. Samarbetet med Juridiska institutionen vid Handelshögskolan går många år tillbaka i tiden och hennes disciplinära bredd, teoretiska djup och metodologiska ansats har varit till stor inspiration i arbetet med att utveckla institutionens forskningsmiljöer i offentlig rätt, rättsvetenskap och social hållbarhet. Inger Johanne Sand är verksam vid Oslo universitet.

Peter Berck är professor i jordbruksekonomi och en av världens ledande ekonomer i miljö och jordbruksfrågor, med stor erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning. Han har kommit med avgörande bidrag till forskningen, framför allt inom området för ett hållbart utnyttjande av förnyelsebara naturresurser. Peter Berck har nära band till Handelshögskolan och har sedan många år bidragit till forskning och forskarutbildning inom nationalekonomi. Peter Berck är verksam vid University of California Berkeley.


För ytterligare information kontakta:
Maria Norrström, kommunikationsansvarig, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
031-786 1247, 0709-22 66 89, maria.norrstrom@handels.gu.se