Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Hedersdoktor Tomas Söderberg har gått ur tiden

Publicerad

Tomas Söderberg, hedersdoktor vid Göteborgs universitet och ordförande för Torsten Söderbergs stiftelse, avled i början av året. Han blev 82 år gammal.

Tomas Söderberg. Foto: Johan Wingborg.

Som ordförande för en av Sveriges största privata stiftelser var Tomas Söderberg engagerad i arbetet med att bidra till svensk forskning inom ekonomi, medicin, rättsvetenskap och kulturella områden som till exempel konst och arkeologi.

”Även om Tomas inte hade den formella utbildningen inom arkeologi så ska han med all rätt omnämnas som vår kollega eftersom hans kunskaper inom området var fenomenala.” Det skriver de tre arkeologiprofessorerna Peter M Fischer, Kristian Kristiansen och Johan Ling, alla vid Göteborgs universitet, i ett minnesord publicerat i Dagens Nyheter.

Bland de priser som stiftelsen delar ut varje år finns det Söderbergska priset på en miljon kronor som vartannat år tilldelas en framstående forskare inom ekonomi eller rättsvetenskap, och vartannat år inom medicin. Torsten och Wanja Söderbergs nordiska pris i design och konsthantverk, även det på en miljon kronor, utdelas årligen för framstående och nyskapande gärning inom området, med syfte att stärka nordiskt konsthantverk och konstindustri.

Tomas Söderberg fick under sin tid som ordförande ta emot ett flertal hedersbetygelser. 2006 utsågs han till hedersdoktor vid Konstnärliga fakulteten. I motiveringen stod att läsa att han ”har djup kunskap inom och ett stort personligt intresse för det konstnärliga ämnesområdet, ett intresse som verkat gynnande för det göteborgska kulturlivet”.

Han har också tilldelats medaljen Pro Studio et Scientia som inrättades 2006 för att uppmärksamma personer som gjort omfattande och mångåriga insatser för att stödja och främja Handelshögskolan i Göteborg. Han fick utmärkelsen 2013 med följande motivering:

”För att under flera decennier, med generositet, djärvhet och stort engagemang, aktivt ha verkat för Handelshögskolans bästa och starkt bidragit till framgångsrik utveckling av både nyskapande, internationell och tvärvetenskaplig forskning.”

Tomas Söderberg har också belönats med bland annat Göteborgs stads förtjänsttecken (2013). Så sent som i höstas utnämndes han till hedersledamot i Svenska Läkaresällskapet.

Foto: Johan Wingborg