Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Två hantverkare arbetar vid en snickarbänk.
Foto: Gunnar Almevik
Länkstig

Hantverksvetenskaplig forskning i olika former tar plats på ny konferens

Publicerad

Den 4-6 maj arrangeras Biennal International Conference for the Craft Sciences (BICCS), en ny hanverksvetenskaplig konferens. Konferensen ska visa på hantverksforskningens bredd gällande ämnen, material och metoder. Dessutom ska den inspirera till att kommunicera forskning på otraditionella sätt.

‒  Vi vill uppmuntra till att använda andra format än traditionella skriftliga paper för att kommunicera forskning. Det kan till exempel handla om film, där forskningsfrågan beskrivs, undersöks och kommunicerar resultatet, som ett fullt godkänt publiceringsalternativ, säger Tina Westerlund, forskare på institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet. 

Arrangörerna för konferensen ser behovet av att hitta olika former att presentera hantverksvetenskaplig forskning då forskare inom området många gånger behöver använda sig av olika medier för att verkligen få fram forskningens innehåll och kvalitet. Material, ljud och rörelse är ofta viktiga inslag i forskningens metodik och empiri. Tina Westerlund betonar att film som verktyg länge funnits inom hantverksområdet men att det inom forskningen och akademin finns ett behov av att stärka metoden.

Bredd av hantverksforskning

Konferensen fokuserar på sex olika teman, som de inkommande bidragen utgått ifrån. Temana är multimodal kommunikation av hantverksforskning, hantverk och samhälle, hantverk inom tvärvetenskaplig forskning, hantverkspedagogik inom högre utbildning, teoribildning inom hantverk samt hantverk, kulturarv och bevarande.

- Bland de anmälda forskningsbidragen, som gått igenom två granskningar, finns representanter från olika delar av hantverksforskningen, till exempel från hantverksutbildningsmiljöer och från designrelaterad forskning. Presentatörer och deltagarna kommer från olika delar av världen med fokus på Norden och Storbritannien, berättar Tina Westerlund.

Artikelbidragen från konferensen kommer att publiceras i den norska tidskriften FormAkademisk. Dessutom kommer ett urval av bidragen att utvecklas vidare för att ges ut som en specialutgåva av tidskriften Craft Research Journal.


En specialdesignad plattform

Precis som många andra konferenser och evenemang har BICCS behövt ställa om till att bli helt digital. För att kunna presentera alla inkommande bidrag har en specialdesignad plattform tagits fram där bidragen presenteras på ett annorlunda sätt än inför traditionella konferenser, för att möjliggöra tillgängligheten av de olika formaten.

Ambitionen var att också ge workshops och demonstrationer ett utrymme som en del i forskningspresentationen. Distansläget gör detta svårare men kommer ändå att genomföras digitalt. Arrangörerna av workshopen kan till exempel skicka ut ett kit i förväg som deltagarna får använda sig av.

– Jag ser verkligen fram emot att en konferens där vi möts och lyfter hantverksfrågorna utifrån olika perspektiv och på olika sätt, säger Tina Westerlund.

Person sitter och drejar med förbundna ögon och en person betraktar
Mer information

BICCS arrangeras den 4-6 maj online. Om du vill delta på konferensen som åhörare måste du anmäla dig senast 30 april. Det kostar 500 kr att ta del av konferens.

Huvudtalare är Tim Ingold, emeritusprofessor i socialantropolog , vid University of Aberdeen.
Camilla Groth från Sydnorska universitet, som tillsammans med neurovetarna Riitta Hari och Veli-Matti Saarinen, genomför en presentation där skapandet av hantverk mäts genom termisk kamera och ögonspårare. Dessutom medverkar Bengt Molander, professor i filosofi vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Tanken är att BICCS ska arrangeras vartannat år och att den, när det är möjligt, ska genomföras på plats i Mariestad.

Arrangörer för konferensen är institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet. Arrangörsgruppen består av Gunnar Almevik och Tina Westerlund från institutionen för kulturvård samt Camilla Groth från Sydnorska universitet.

Läs mer på BICCS webbsida. 

Är du journalist?
Representanter från media är välkomna att höra av sig till Tina Westerlund för att få tillgång till plattformen.