Bild
Mitt Livs Val programavslutning
Foto: Mitt Livs Val
Länkstig

Handelshögskolans samarbete med Mitt Livs Val förändrar framtiden för ungdomar

Publicerad

Genom samarbetet med Mitt Livs Val har Handelshögskolans studenter bidragit till en större framtidstro hos nyanlända ungdomar

En gång i månaden träffar studentmentorerna Alexander och Sara gymnasieelever, som nyligen kommit till Sverige, på Handelshögskolan. Träffarna anordnas av stiftelsen Mitt Livs Val med syfte att öka motivationen hos ungdomarna och inspirera till fortsatta studier efter gymnasiet. 

I samband med flyktingsituationen 2015 grundades stiftelsen Mitt Livs Val med avsikten att arbeta för ett inkluderande samhälle där ungdomar har förutsättningarna att påverka sin framtid. Initiativet riktar sig till ungdomar mellan 16-23 år som är nya i Sverige. Sedan starten har de stöttat 1 400 ungdomar och ökat deras studiemotivation. 

Mollie Wellander har de senaste tre åren varit programansvarig och samordnat Mitt Livs Vals studieträffar på Handelshögskolan. Enligt henne är utbildning en viktig nyckel för att öka samhällsdeltagande och för att motverka socialt utanförskap, låg sysselsättning och segregation. Hon menar att få kunskap om utbildningsmöjligheter är avgörande för att nyanlända ungdomar ska kunna bygga sin framtid. 

Bild
Mollie Wellander
Mollie Wellander
Foto: Privat

Att vara ung och ny i ett samhälle kan vara tufft. Det kan vara svårt att navigera, framför allt när det gäller skolan, svenska språket och kommande studie- och yrkesval. Våra studiemotiverande program finns för att stärka ungdomars studiemotivation, kunskap om utbildning och framtidstro. I programmen engagerar vi högskolestudenter som mentorer och förebilder. Utifrån sina egna erfarenheter och studier vägleder och stöttar de ungdomarna mot deras mål och drömmar. 

Ungdomarna som de studiemotiverande programmen riktar sig mot är en av de grupper som är mest underrepresenterade inom högre utbildning i Sverige idag. Tillsammans med studenter, föreläsare och förebilder vill Mitt Livs Vals initiativ sänka tröskeln till högre utbildning och på sikt arbetsmarknaden. 

 

Erfarenhet för framtiden och möjlighet att påverka människor 

Sedan 2016 har Handelshögskolan samarbetat med Mitt Livs Val för att stötta ungdomarna. Eleven Adam Said läser Språkintroduktion på Angeredsgymnasiet. Efter ett skolbesök av Mollie på Mitt Livs Val blev Adam nyfiken på deras studiemotiverade program och anmälde sig för att delta. Han är väldigt stolt över sig själv och det beslut som han tagit. Innan tänkte han att det kommer bli svårt att studera på universitetet när man nyligen kommit till Sverige, men idag har han ändrat uppfattning.  

De studiemotiverande programmen har påverkat mig så mycket på olika sätt. Exempelvis har jag blivit mycket bättre på svenska, träffat flera nya kompisar från programmet och blivit mer intresserad av att plugga vidare på universitet. 

Under hösten fick Adam möjlighet att jobba extra som Trainee och tillsammans med Mollie hjälper han till med att koordinera träffarna. Möjligheten har gjort att han lärt sig att ta mer ansvar och blivit mer självsäker att prata inför folk. Han berättar att han innan tjänsten var blyg och tyckte det var svårt att stå framför människor, men att han idag kan stå inför många och prata fritt. 

Bild
Adam Said
Adam Said
Foto: Privat

Träffarna fungerar som en mötesplats för ungdomar och studenter och består av interaktiva samt dialogbaserade gruppträffar. Under träffarna diskuterar de utbildning och studier, gör studieövningar, tränar svenska samt lyssnar på inspirerande föreläsare. Alexander Nejati och Sara Hammond studerar båda Juristprogrammet på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och är studentmentorer för ungdomarna. 

Det är verkligen en så fantastisk erfarenhet och känsla att kunna hjälpa någon annan konkretisera sina mål, hitta vägar dit och få vara en inspiration.

Under hösten har Sara varit studentmentor i Mitt Livs Vals program. Hon tycker att det bästa har varit att få träffa de fantastiska ungdomarna, ge dem möjligheten att uppnå sina mål och vägleda dem mot sina framtidsdrömmar.  

Det är verkligen en så fantastisk erfarenhet och känsla att kunna hjälpa någon annan att konkretisera sina mål, hitta vägar dit och få vara en inspiration. Det är minst lika givande för en själv kan jag lova. Det handlar också endast om några få timmar i veckan, men dessa timmar blir verkligen betydelsefulla och man ser så mycket fram emot dem. De lärdomar och erfarenheter jag själv fått efter dessa träffar kommer jag alltid bära med mig, och jag kan bara hoppas att de ungdomar jag träffade känner likadant. 

Alexander som studerar sin andra termin på Handelshögskolan tycker att träffarna med ungdomar ger honom motivation och inspiration i vardagen. 

Det bästa med dessa träffar är att man känner igen sig själv i många av dessa ungdomar. Jag påmindes många gånger om mig själv när jag såg hur drivna de var. Deras motivation och driv har milt talat smittat av sig. 

 

Ett viktigt arbete som gör skillnad för individ och samhälle
I de utvärderingar som görs syns flera positiva aspekter som inte bara gynnar individerna som deltar, de bidrar även till stor samhällsnytta. Mitt Livs Vals senaste studie visar att 89% fick en ökad studiemotivation och att 93% av ungdomsdeltagarna har en ökad kunskap om högre utbildning och utbildningsvägar efter gymnasiet. 98% har fått ett utökat socialt nätverk. Dessa tre effekter skapar förutsättningar för att klara av skolan och delta i samhället på lika villkor. 

I framtiden hoppas gymnasieeleven Adam på att studera på universitet och arbeta med sociala frågor, kanske inom FN. Han och hans kompisar som deltagit i programmen är väldigt tacksamma för att initiativet finns. 

-Tack varje Mitt Livs Val har jag hållit mig motiverad i skolan. Jag har fått hjälp med mina personliga studiemål och att hitta rätt utbildning för framtiden, något jag aldrig hade vetat om det inte vore för våra studieträffar. Nu vet jag vad man kan göra efter gymnasiet. 

Den erfarenheten jag fick med mig från dessa träffar var att det inte är fel att drömma stort.

För studenterna Alexander och Sara som agerat mentorer för Adam och hans vänner har deltagandet betytt mycket och gett positiva erfarenheter inför framtiden. 

Den erfarenheten jag fick med mig från dessa träffar var att det inte är fel att drömma stort. Den som vågar drömma stort är den som når dem först säger Alexander. 

För Sara har rollen som studentmentor betytt mycket. Hon har aldrig varit så inspirerad själv som efter Mitt Livs Vals programträffar på Handelshögskolan och känner att hon kan göra en skillnad för individer och samhället. 

Jag hoppas verkligen att fler väljer att engagera sig i Mitt Livs Val och andra liknande initiativ, eftersom arbete för inkludering är så viktigt. Mitt Livs Val är en väg för dessa ungdomar att få chansen att påverka sin framtid.

Under de fem år som Mitt Livs Vals studiemotiverande program har förekommit på Handelshögskolan har Mollie sett att elevernas kontakt med studenterna har varit avgörande och en viktig faktor för de ungas utveckling och framtid. 

För samhället i stort är vi med och bidrar till en viktig brygga mellan olika aktörer. Samverkan mellan universitet, gymnasieskolor och civilsamhället är avgörande för att tillsammans skapa ett mer inkluderande samhälle och utbildningsväsende.

 

Som student kan du engagera dig och göra skillnad!

Studenter kan enkelt anmäla sig på www.mittlivsval.com eller via Mitt Livs Val sociala kanaler @mittlivsval. Rekrytering av mentorer sker löpande och stiftelsen har flera programstarter under terminerna. Mitt Livs Val söker studenter från alla discipliner som brinner för inkludering och utbildning samt efterfrågar alltid en bred representation gällande studievägar, bakgrunder och utbildningar. Inga förkunskaper krävs och nya studenter får en förberedande mentor- och mångfaldsutbildning innan programstart.

 

Breddad rekrytering för bättre utbildning

Många olika perspektiv, erfarenheter och kunskaper ger bättre utbildning och en djupare förståelse för samhället. Det är därför en strategisk målsättning för Handelshögskolan att öka mångfalden bland studenterna genom ett aktivt arbete med breddad rekrytering.

Breddad rekrytering och breddat deltagande är också ett uppdrag som grundar sig i Högskolelagen. Hela Göteborgs universitet ska vara inkluderande, öppet och tillgängligt för alla oavsett bakgrund.

Läs mer om Handelshögskolan och Göteborgs universitets arbete med breddad rekrytering