Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Handelns frågor i fokus när Centre for Retailing firade 10

Publicerad

Centre for Retailing fyllde 10 år och firade detta med att bjuda in till en dag med fokus på handelns frågor.

Dagen innehöll presentationer av forskning om handeln som marknadsplats och varuplats samt om varuflöden.  Mathem och Ericsson Consumer & Industry Lab var med och gav näringslivsperspektiv på aktuella frågor. Ett uppsatspris delades ut och studenterna berättade om resultaten från sin undersökning.

Det blev en dag med presentationer, men också många frågor från deltagarna till föreläsarna. Via Mentimeter fick vi in många förslag på fortsatt forskning från publiken under panelsamtalet. Dagen genomfördes med stöd från Handelns forskningsstiftelse som också ger basfinansiering till Centre for Retailings verksamhet.

Dagen i bilder

Dagen startade med fanfar spelad av Josefin Nordlund, student på Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet.

Centre for Retailing - verksamheten under de första 10 åren

Lena Hansson, föreståndare Centre for Retailing berättade om forskningscentrumet och dess verksamhet under de första tio åren.

Handelsforskningens utveckling och branschens behov av ny kunskap inför framtiden

Andreas Hedlund, vd Handelsrådet
Powerpointbilder från Andreas Hedlunds presentation

Detaljhandelns digitala transformation


Johan Hagberg, docent marknadsföring
Powerpointbilder från Johan Hagbergs presentation

10 år med forskning om arbete och förändring i detaljhandeln


Ola Bergström, professor management & organisation
Powerpointbilder från Ola Bergströms presentation

Centre for Retailings betydelse för Handelshögskolan


Ewa Wikström, vicerektor Handelshögskolan

Utdelning av Handelns forskningsstiftelses uppsatspris 2018


Kenneth Odéus, Handelns forskningsstiftelse, och Lena Hansson delar ut priset till vinnarna i kandidatuppsatsklassen.
 

Uppsatsvinnarna i kandidatuppsatsklassen presenterar sina slutsatser


Estelle Beaunez Lundqvist & Sara Georgsson presenterade resultat från sin undersökning "Influencers påverkan på konsumentens köpprocess"
Powerpointbilder från uppsatsvinnarnas presentation

Länk till GUPEA där uppsatsen finns i fulltext

Beyond smartphone shopping – the rise of smart assistants


Pernilla Jonsson, PhD, Head of Ericsson Research Consumer & Industry Lab
Powerpointbilder från Pernilla Jonssons presentation

Panelsamtal om framtidens forskning inom handel


Johan Hagberg, Ola Bergström, Sharon Cullinane, Pernilla Jonsson, Mats Andersson. Moderator: Ulrika Holmberg
Tack till publiken som gav förslag på framtida forskning via Mentimeter!

Nulägesanalys samt tillbakablick på MatHems 10 år som företag


Mats Andersson, MatHem
Powerpointbilder från Mats Anderssons presentation

Improving the sustainability of logistics: the role of digitalisation in reverse logistics


Sharon Cullinane, professor of sustainable logistics
Powerpointbilder från Sharon Cullinanes presentation