Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Handeln som attraktiv arbetsplats - rapport från seminarium 26 mars

Publicerad

Seminariet Handeln som attraktiv arbetsplats lockade 40 deltagare från handeln som bjöds på olika infallsvinklar på temat av de fyra talarna Anton Strömbäck, Jessica Bagger, Johan Norrfjärd och Daniel da Silva.

Handeln är en viktig del av Sveriges näringsliv som under de senaste åren genomgått stora strukturomvandlingar. Ny teknik och hård internationell konkurrens ställer allt högre krav på handeln. Engagerade medarbetare och attraktiva arbetsplatser lägger grunden för att nå framgång i tuff konkurrens. Under eftermiddagen 26 mars deltog ett 40-tal personer i seminariet "Handeln som attraktiv arbetsplats" som arrangerades av Centre for Retailing och leddes av Eva Ossiansson, forskare vid Handelshögskolan.

Här följer en kort sammanfattning av de erfarenheter som talarna delade med sig av.

Bilden av handeln är låga löner, otrygga jobb och stort antal deltider. Är det så? Finns det företag som har andra strategier?

Som första talare tog Anton Strömbäck från Handelsanställdas förbund plats på scenen för att prata om anställningsvillkor och konsekvenser av arbetsgivarens bemanningsstrategier i handeln. Bilden av handeln är låga löner, otrygga jobb och stort antal deltider. Hur ser det ut i Sverige? Och finns det företag med annan strategi som är lönsamma?

Han konstaterade att svensk detaljhandel är ett internationellt föredöme och att insikten om medarbetarnas betydelse för butikens framgång är väl spridd. Anton pekade på några faktorer för framgång:
- Investera i din personal, inte bara i lön utan även när det gäller exempelvis kompetensutveckling, schemaläggning och befordran.
- Öka självbestämmandet
- Personalledning i särskilt framgångsrika butiker fokuserar mycket på rekrytering, värderingar, kompetens och ansvarstagande.

Två lästips från Anton:
The Good Job Strategy av Zeynep Ton
Personalledning i detaljhandeln av Thomas Andersson et al. Fulltextlänk (pdf)

HR och handeln

Jessica Bagger, forskare på Handelshögskolan, har mångårig erfarenhet från forskning om motivation och rättvisa på arbetsplatsen pratade om hur rättvisa på en arbetsplats kan påverka medarbetares motivation. Forskningen visar på tre olika former av rättvisa: distributiv, procedural och interaktionell. Oavsett form handlar det om medarbetarens upplevda rättvisa.

Några praktiska tips från Jessica Bagger:
- Ha tydliga policies för lönesättning, belöningar som delas ut, befordran och kommunicera dessa!
- Låt anställda komma med synpunkter på beslut som påverkar dem.
- Kommunicera och förklara beslut.
- Var medveten om att anställdas åsikter sprids snabbt, både internt och externt och inte minst på sociala medier.

Employer branding - managementsnack eller framgångsrik strategi?

Johan Norrfjärd från HR on Demand berättade om hur de hjälper sina kunder, små- och medelstora företag, att anställa, utveckla och avveckla ”rätt” medarbetare. Hur vet man vad som är rätt då?
Johan berättade att han inspireras i sitt arbete av Simon Sineks ”Golden circle” där ordet varför står i fokus i stället hur eller vad.

Golden circle kan kort sammanfattas så här: Alla organisationer vet vad de levererar. En del organisationer vet hur de skiljer sig åt från sina konkurrenter eller vad som är särskilt med just deras produkter och tjänster. Väldigt få organisationer vet varför de gör vad de gör. Att tjäna pengar räknas inte som ett varför i det här fallet utan varför handlar snarare om syfte och värderingar som en organisation vill uppnå.

Om en organisation tydligt berättar om varför den gör vad den gör så blir det mycket lättare att rekrytera medarbetare som delar organisationens värderingar. Genom att ”rätt” personer rekryteras kommer de att trivas och arbeta för organisationens bästa.

Lyssna på Simon Sinek prata om Golden Circle i ett TED Talk (nytt fönster)

Att utveckla och stärka ett varumärke görs bäst inifrån och ut - fallet Elgiganten

Daniel da Silva från Nine Yards berättade om arbetet med Elgigantens varumärke genom ett 20-årsfirande för alla Elgigantens medarbetare och som Nine Yards fick priset Best European Event Award för hösten 2014.

Daniel menade att ett varumärke inte är detsamma som produkten utan snarare är ett uppfattat löfte. När människor bedömer ett varumärkes attraktivitet är det alltså huvudsakligen baserat på upplevelsen som de själva eller någon annan haft av varumärket, andra saker som budskap de sett eller hört via media eller reklam spelar i det här sammanhanget en biroll.

Genom bland annat intervjuer med anställda på Elgiganten och omvärldsanalys fick Nine Yards insikter som resulterade i förslaget att göra ett musikevent för alla anställda under namnet We are the Giants. Konceptet byggde på Elgigantens värderingar och på inställningen att allt är möjligt. Inför eventet arbetade man med webb och Facebook för att höja medarbetarnas förväntningar och för att de skulle kunna följa med på vägen mot festivalen. Med hjälp av sociala medier kunde medarbetare själva vara med och påverka innehållet genom att dela med sig av sina tankar och känslor. Torsdagen 15 maj 2014 stängde alla varuhus i kedjan och 2200 medarbetare deltog i We are the giants.

Undersökningar av målgruppen som gjordes före och efter eventet visade att cirka 60 procent av medarbetare kände sig mer engagerade efter eventet. Medarbetarna spred också själva sina upplevelser på sociala medier i mycket stor omfattning bland annat var räckvidden på Facebook 2,5 miljoner.

Seminariet arrangerades av Centre for Retailing 26 mars 2015.