Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Han sätter fingret på turismens osynliga vinster och kostnader

Publicerad

Turismen i Sverige omsatte 284 miljarder kronor förra året. De ekonomiska effekterna är ordentligt utredda, men de sociala och miljömässiga aspekterna är fortfarande väldigt osynliga. Erik Lundberg arbetar fram nya verktyg för att analysera sådant som ekologiska fotavtryck och lokalsamhällets attityder i samband med turism och evenemang. I en ny avhandling blottlägger han såväl vinster som kostnader.

Erik LundbergErik Lundberg är knuten till Centrum för turism vid Företagsekonomiska institutionen. Mycket av hans forskning handlar om att mäta effekterna av turism från ett samhällsperspektiv. I arbetet har han bland annat analyserat turismen på Marstrand och evenemang som Way Out West och Göteborgsvarvet.
– Det kommer in en finansiell injektion när besökare spenderar sina pengar här. Men ett evenemang skapar också positiva och negativa effekter för lokalbefolkningen. Det kan vara glädje för att det händer saker, stolthet över staden eller oro för fylla och bråk. Vi jobbar med att fånga upp och omvandla dessa känslor till mätbara värden.

Stolthet värd 30 miljoner
I avhandlingen har Erik och hans kollegor använt scenariovärdering för att sätta kronor och ören på lokalbefolkningens känslor. Exempelvis genom att be respondenterna svara på frågor som ”Skulle du kunna tänka dig att betala mer i skatt för att stödja Way Out West?”. Resultaten visar att Göteborgarna är stolta över sin festival.

– Det sociokulturella värdet är minst lika stort som det ekonomiska värde som kommer in genom ökad konsumtion eller sysselsättning, alltså runt 30 miljoner kronor. Det borde ingå i bedömningen om ett evenemang ska bli verklighet eller inte, menar Erik Lundberg.

Pengar – ett språk som alla förstår
En av de teoretiska principfrågorna som Erik Lundberg driver är att använda det monetära värdet för att lyfta fram hållbarhetsdimensionerna.

– Pengar är det språk som man pratar i samhället i dag. Det är först när vi har siffror på något som det anses möjligt att göra en ”objektiv” bedömning. Ett av avhandlingens bidrag är att vi lyckas sätta värden på olika hållbarhetsdimensioner inom området. Ett annat bidrag är att vi för in lokalbefolkningen i utvärderingen. Tidigare har det oftast handlat om hur besökaren upplever det, säger Erik Lundberg.

Way Out West blev vegetariskt
Även den ekologiska hållbarheten avhandlas. I en studie analyserades musikfestivalen Way Out Wests ekologiska fotavtryck, något som redan gett resultat i praktiken.

– Vi gjorde den första undersökningen i samband med Way Out West 2010. När vi presenterade resultaten för arrangören reagerade de på att maten stod för mer än 50 procent av deras totala miljöpåverkan. Vårt underlag hjälpte dem i deras beslut att sluta servera kött. När festivalen gått över till vegetarisk mat 2012 gjorde vi en ny undersökning, och trots att det var
fler besökare blev miljöpåverkan väsentligt mindre, säger Erik Lundberg.
Han tror på en bredare syn på hållbarhet inom turism och evenemangsutveckling i framtiden.

– Jag hoppas att man tar hänsyn till de här faktorerna, inte bara som arrangör utan även på politiker- och tjänstemannanivå. Och att man tar med lokalbefolkningens åsikter i större
grad, säger Erik Lundberg.

Detta är en artikel från Handelshögskolans Magasin 2015