Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Hållbarhet, ledarskap och förändring i fokus när europeiska studenter möts i Göteborg 2 - 10 maj

Publicerad

Första veckan i maj träffas 60 studenter från fler än 20 länder i Göteborg för det årligt återkommande studentsymposiet EuroEnviro, i år med Handels Students for Sustainability (HaSS) som värd. Tema är ”Catalysts of Change” och efter det sju dagar långa programmet åker studenterna hem med verktyg och ny kunskap, men också med mod att motivera sig själva och andra att leda arbetet mot ett mer hållbart samhälle. Kort sagt –

att bli förändringsagenter.

Inom både social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet finns glapp mellan problem och lösningar. Vi ställs hela tiden inför nya utmaningar, men de tillgängliga lösningarna blir samtidigt också fler. Varför går det då så långsamt att åstadkomma förändring mot ett mer hållbart samhälle? Detta skall studenterna utforska under veckan, med målet att hitta sätt att aktivt bidra till att överbrygga gapet mellan problem och lösningar. Programmet består av workshops, föreläsningar och samtal om inom en rad områden.

– Det är fantastiskt stimulerande att våra duktiga studenter själva ordnar en stor internationell konferens, där de tillsammans med andra studenter från en rad länder kommer att diskutera och söka lösningar på de stora hållbarhetsfrågorna, säger Olof Johansson-Stenman, prorektor på Handelshögskolan.

– Karriär och möjlighet till professionell utveckling räcker inte för att arbetsgivare skall attrahera duktiga medarbetare framöver. Etik och mening kommer att vara viktigare, säger Martin Ahrin-Larsson, projektledare för EuroEnviro 2015. Näringslivet borde diskutera både med kunder och med oss framtida arbetstagare hur vi kan bidra till att lösa deras utmaningar på hållbarhetsområdet. De har en jätteroll att spela i omställningen, och att få ägna veckan åt att diskutera och utbyta erfarenheter med andra studenter och med företrädare från näringsliv och samhälle är otroligt inspirerande.

Fakta om EuroEnviro 2015 – ”Catalysts of Change”
2 – 10 maj. 60 studenter medverkar, varav 10 från Göteborg. Total är drygt 20 länder representerade.
Måndag 4 maj: Actors of Change - a day about the way forward. Föreläsning och paneldebatt öppen för alla intresserade.
Läs mer.
Programmet de övriga dagarna är endast för konferensdeltagarna