Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Hållbara varumärken kräver infriade löften skriver Eva Ossiansson i krönika

Publicerad

Eva Ossiansson är ny krönikör i Göteborgs-Postens ekonomidel. Första krönikan handlar om hur förtroendet för Volkswagens varumärke urholkas av att företaget uppenbart fuskat för att framstå som mer hållbart än vad det egentligen är.

Krönikan inleds med:

"Vem i hela världen kan man lita på sjöng Mikael Wiehe 1972. Tydligen inte så många. Frågan är mer aktuell än någonsin då vi allt oftare ser företag som beter sig ohederligt, ljuger eller bara är fräcka. Forskarna Brusseau, Chiagouris och Brusseau har visat att förtroendet påverkas extra mycket i de fall då företag försöker framstå som mer ansvarstagande och hållbara än vad de egentligen är. Begreppet ”greenwashing” myntades 1986 av Westerveld som beskrev hotellindustrin och återanvändningen av handdukar. Miljön angavs som argument för att inte byta handdukar, men i själva verket gjorde man det för att spara pengar. 

Förtroendet för varumärket undermineras än mer när ”den gröna tvätten” visar sig vara ”smutsig”, till exempel när företag utger sig för att leva upp till hållbarhetskrav, men inte gör det. Defeat devises, så kallad bedrägerimjukvara, med syfte att lura myndigheters avgasmätningar, har installerats i Volkswagens bilar. Kunderna har köpt ett varumärke som står för ett visst löfte, men bedrägerimjukvaran har omformat löftet till att bli något annat."

Eva Ossiansson är verksam som lärare och forskare i marknadsföring vid Företagsekonomiska institutionen