Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Gunnar Almevik ny ledamot i Kungl. Gustav Adolfs Akademien

Publicerad

Gunnar Almevik, professor i kulturvård, har valts in som ledamot i Kungl. Gustav Adolfs Akademien. Akademiens uppgift är att främja forskning om svensk folkkultur.

 

Bild
<br /> Gunnar Almevik, professor i kulturvård

 Folklivsforskningen kan uppfattas som föråldrat men de som följer forskningen som publiceras och de forskarinsatser som akademien prisar så är det i högsta grad en vital och samhällstillvänd forskning. Dominerande teman som språk, materiell kultur och traditionell kunskap rymmer en mångfacetterad forskning som intresserar även en bredare allmänhet. Det ska bli spännande och jag ser fram emot att vara en del av detta, säger Gunnar Almevik.

Akademien instiftades 1936 och har årliga utlysningar av arbetsstipendier till forskare och resebidrag till doktorander. Genom, det bara några år gamla, Bernadotteprogrammet ges också stipendier till postdoktorala forskare och yngre konstnärliga utövare. Den vetenskapliga publiceringen omfattar, utöver flera skriftserier en acta serie, ansvar för sju vetenskapliga tidskrifter så som Ethnologia Scandinavica och RIG kulturhistorisk tidskrift där forskare i kulturvård frekvent publiceras.