Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

GU samordnar skydd för hotade forskare

Publicerad

Ola Larsmo– Jag är olycklig över att nätverket behövs men glad över att det finns.
Det förklarade prorektor Helena Lindholm när den svenska sektionen av Scholars at Risk lanserades den 9 mars. Nätverket stöttar forskare i hela världen som är hotade, riskerar censur eller utsätts för förföljelse.

Sedan 2013 är Göteborgs universitet med i det internationella nätverket Scholars at Risk (SAR), vilket bland annat lett till att två forskare, en från Mellanöstern och en från södra Asien, fått ett års fristad här. Det berättade rektor Pam Fredman i sitt välkomsttal vid lanseringen av det svenska SAR-nätverket i universitetets huvudbyggnad, Vasaparken.

– Att just universitet stöttar fri kunskapsutveckling är av största betydelse, förklarade hon.

Fler och fler hot mot universitet

Prorektor Helena Lindholm påpekade att hoten mot universitet och andra lärosäten ökat i stora delar av världen.

– Senast den 20 januari dödades ett tjugotal studenter vid en attack mot ett universitet i Pakistan. Ett skäl till att universitet ofta drabbas är att de är öppna institutioner utan det säkerhetsskydd som exempelvis ambassader har. Ett annat är att kunskap och makten över utbildning alltid är ett hot mot militära eller extremistiska rörelser. En forskare kan hotas till livet men också bli trakasserad på andra sätt, exempelvis bli av med sin tjänst, hindras från att forska vidare och liknande. Även i demokratiska länder förföljs forskare; ett exempel är Polen där en av världens främsta experter på förintelsen riskerar bli av med sin hederstitel på grund av att han påpekat Polens roll under judeförföljelserna.

Men verksamheten vid universitet och skolor drabbas också av krig och terror. Förra året hindrades exempelvis cirka 14 miljoner barn i Mellanöstern och Nordafrika att gå till skolan på grund av oroligheter.

– Göteborgs universitet var förra året först i Sverige med att ta emot två hotade forskare. Och vi hoppas kunna ta emot ytterligare två inom kort, förklarade Helena Lindholm.

Utan yttrandefrihet ingen utveckling

Ola Larsmo, ordförande för svenska PEN, berättade om masterstudenten Siddhartha Dhar från Bangladesh som hotats till livet för att han på bloggen Mukto-Mona skrivit om evolutionsteorin och om religionshistoria.

– Numera finns han i Uppsala, efter att ha fått hjälp av svenska PEN. Internationella PEN samarbetar också med ICORN, som arbetar med att ge författare skydd i olika städer. Göteborg har exempelvis gett fristad till förra årets Nobelpristagare Svetlana Aleksijevitj. Men att det fria ordet alltmer hotas påverkar forskare lika mycket som författare och journalister. Utan frihet att uttrycka sina tankar stannar all utveckling av.

400 lärosäten i 40 länder ingår nu i SAR

Sinead O’Gorman, europeisk föreståndare för SAR, berättade att nätverket idag består av 400 lärosäten i 40 länder.

– Just nu har vi 536 forskare som behöver någon form av hjälp. Men det är inte så enkelt att man bara kan låta varje lärosäte ta hand om en eller två forskare, istället matchar vi varje enskilt fall mot lämpliga mottagare. Att ta emot en förföljd forskare är dock bara ett sätt att medverka i SAR, det finns även andra möjligheter att stötta verksamheten.

Därefter berättade Rangnhild Øien Guldvog från det norska SAR-nätverket om sina erfarenheter.

Evenemanget avslutades med att Helena Lindholm officiellt lanserade den svenska sektionen, Scholars at Risk Sweden Section.

FAKTA
Scholars at Risk är ett internationellt nätverk av 400 lärosäten i 40 länder som verkar för att hjälpa forskare som är förföljda eller utsatta för censur. I dagsläget är elva svenska lärosäten medlemmar. Som första svenska lärosäte anslöt sig Göteborgs universitet 2013 och kommer nu att ha en samordnande roll för Scholars at Risk Sweden Section. Göteborgs universitet var förra året också först i Sverige med att under ett år ta emot två förföljda forskare.

De svenska lärosäten som är med är: Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan Väst, Karlstads universitet, Karolinska Institutet, Konstfack, Lunds universitet, Malmö högskola, Stockholms universitet, Umeå universitet samt Uppsala universitet.

Foto: Allan Eriksson