Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Gruppsykologi

Publicerad

Boken Gruppsykologi. För skola, arbetsliv och fritid beskriver initierat vad som kännetecknar de viktigaste grupper vi rör oss i genom livet och hur de formar oss. Djupdykningar görs i områden som påverkan, gruppklimat, problemlösning, könsroller, utanförskap och mobbning samt inte minst lärande och utveckling i grupp. Talrika exempel från förskola, skola, arbetsliv och fritid slår broar mellan teoretiska synsätt och praktisk tillämpning. Kraftfulla redskap i form av kommunikation, samarbete och konflikthantering behandlas. Ett genomgående tema är att det alltid är möjligt att få en grupp att fungera bättre. Läsaren får därför konkreta råd och förslag för att utveckla både sina gruppfärdigheter och ledarförmågor.

Boken tar hänsyn till både individ och ålder. Boken är skriven för bland andra blivande och yrkesverksamma lärare, beteendevetare och chefer, personal inom vård och omsorg samt för ledare inom olika idrotts- och fritidsaktiviteter – alla för vilka breda kunskaper i gruppsykologi är centrala.

Om författarna:

Philip Hwang är professor i psykologi vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Hans forskning rör barn och ungdomars utveckling och livsvillkor. Björn Nilsson är psykolog, sociolog, och universitetslektor i socialpsykologi. Han är verksam vid bl. a. Göteborgs universitet.