Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Grävande vardag

Bosse Vikingsson

– Ett grävjobb behöver inte hålla på i flera månader och sluta med att man står med foten i en dörr.

Daniel Olsson, grävande reporter på Göteborgs-Posten, ville gärna betona den grävande journalistikens vardaglighet när han tillsammans med Bosse Vikingson på Smålandsposten medverkande i ett seminarium arrangerat av JMG:s gästprofessor Jonathan Falck den 24 februari.

Daniel Olsson med en bakgrund på Expo och Metro rekommenderade alla blivande grävare bland studenterna att jobba nära nyhetsflödet. Där kan man ofta hitta nya infallsvinklar på det jobb man är igång med och inte sällan finns där uppslag till nya grävjobb.

Bosse Vikingson, som bland annat var med och avslöjade Ikeas dribblande med vinster, skatteplanering och hur makten inom företaget fördelas, betonade framför allt samarbetets betydelse för framgångsrika gräv. Som anställd vid Smålandsposten hade han arbetat tillsammans med SVT:s Uppdrag granskning om Ikeajobbet. Han lyfte också fram vilka möjligheter till samarbete som öppnar sig inom de mediekoncerner där krisen för gammelmedia tvingar fram alltmer samordning och delning av material. Även denna hårt kritiserade utveckling kan alltså inrymma positiva möjligheter om dessa identifieras och utnyttjas.

Daniel Olsson karakteriserade den grävande verksamheten som ”att självständigt ta reda på hur saker och ting ligger till”, och det var tydligt att det lagarbete som Bosse Vikingson framhöll som viktig förutsättning för lyckade gräv kontrasterade mot en praktik där den grävande reportern i huvudsak arbetar ensam. Det går väl att göra reflektionen att den grävande journalistiken gynnas av att det finns en metodologisk bredd i ansatsen och skilda förhållningssätt till hur arbetet bäst organiseras och struktureras.

Att vara grävande journalist är mer ett förhållningssätt än en etikett enligt Daniel Olsson, som radade upp ett antal journalistiska dygder som man bör hålla sig till. Sådant som noggrannhet och tålamod men också att förhålla sig kritiskt till det egna arbetet. Den ensamma insatsen kan leda till att man tappar fokus eller rentav grips av tvivel på om det man jobbar med håller för en kommande publicering.

Att ha en pålitlig läsare på redaktionen som kan hjälpa till med att bedöma materialets vikt och värde betyder mycket enligt Daniel Olsson, och Jonathan Falck med lång erfarenhet som ansvarig utgivare bekräftade detta, och sade att det allra bästa är att låta någon läsa och kritisera som är helt oinsatt i det jobb som är aktuellt men har förmågan att göra en kvalificerad bedömning av hur hållbart det är och hur det förhåller sig till allmänintresset.

– De verkliga hjältarna när det gäller grävande journalistik är de arbetskamrater på en redaktion som tar på sig en större arbetsbörda för att låta någon annan under en längre tid följa upp och fördjupa uppslag som kan leda till de större avslöjanden som ger grävandet dess journalistiska legitimitet.

Bosse Vikingson betonade den goda redaktionella miljön som förutsättning för framgångsrik undersökande verksamhet. Värden som tillit och prestigelöshet är viktiga, man måste våga fråga och ibland vara öppen med sin egen brist på specialkunskaper: håller man på med ett jobb och kör fast därför att man till exempel inte klarar att analysera ekonomiskt material så ska man inte lägga ner utan söka hjälp hos ekonomikunniga kolleger.

Chefredaktörer och publishers drar sig ibland för kostnaden att låta någon gräva, men Bosse Vikingson visade hur ett lyckat gräv kan generera ett stort antal spännande artiklar som ger tidningen mervärde och uppmärksamhet som mer än väl motsvarar insatsen.

När det gäller framtidens grävande eller undersökande journalistik så får man räkna med att makthavare blir allt mer försiktiga i kontakterna med medierna när det börjar brännas. Pr-konsulter anlitas i allt större utsträckning både för att hantera akuta kriser för makthavare på pottkanten och för att lägga upp långsiktiga mediestrategier. Både myndigheter och företag verkar alltmer i internationella sammanhang. Den grävande journalistiken kommer också att behöva internationaliseras. Språkkunskaper och kontakter med medier i andra länder för samarbeten kommer att bli allt viktigare.

Daniel Olsson och Bosse Vikingson var överens om att den grävande journalistiken har en avgörande betydelse för hur kvalitetsmedier ska kunna övertyga läsare-lyssnare-tittare om att journalistik måste få kosta. Kraven på god utbildning i att bedriva undersökande journalistik måste vara höga.

Bilder: 1. Bosse Vikingson, 2. Daniel Olsson. Fotograf: Christian Swalander