Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Granskning fastslår: Hög kvalitet på lärarutbildningarna i dans och i musik

Publicerad

Det är med stolthet och glädje som Högskolan för scen och musik kan erbjuda högkvalitativa ämneslärarutbildningar i både dans och musik. Ämneslärarprogrammets ämnen dans och musik på Högskolan för scen och musik får omdömet Hög kvalitet i en stor utvärdering av ämneslärarutbildningar för årskurs 7–9 och gymnasieskolan som genomförts av Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Granskningen påbörjades 2018 och omfattar 103 utbildningar i hela Sverige.

Bland annat konstaterar UKÄ:s omdömen för både dans och musik att utbildningarna håller en hög konstnärlig, pedagogisk och professionsrelaterad nivå. För båda utbildningar framhävs en stor andel av lärare som är disputerade och/eller har forskning i tjänsten vilket resulterar i en hög vetenskaplig kompetens. Den mångfacetterade tvärkonstnärliga och tvärvetenskapliga miljön på Göteborgs universitet gynnar studenternas utbildning. Ett konkret exempel är forskningsförberedande kurser som ges gemensamt för både dans-, musik- och teaterlärarstudenter.

Några av UKÄ:s rekommendationer för att stärka utbildningarna ytterligare är att för studenterna synliggöra den forskningen som bedrivs liksom att utöka de vetenskapliga och ämnesdidaktiska kompetenserna.

Som specifika styrkor nämns bland annat de många samarbeten med andra lärosäten för dans och adjunkternas nära kontakt med yrkesområdet för musik. I båda utbildningarna har studenterna möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla innehåll och genomförande.

Vid Högskolan för scen och musik ges även utbildning i teater inom ämneslärarutbildningen. Detta ämne var inte med i granskningen.

Mer information på UKÄ:s hemsida

  • Pressmeddelande: Utvärderingen av ämneslärarutbildningarna klar: http://www.uka.se/om-oss/aktuellt/nyheter/2020-02-19-utvarderingen-av-amneslararutbildningarna-klar.html
     
  • Omdömet för ämneslärarutbildningen i dans: https://www.uka.se/kvalitet--examenstillstand/resultat-fran-granskningarna-hogskolekollen/hogskolekollen.html?url=427238778%2F%2Futvardering%2F1935697&sv.url=12.794d1f901621e65b329c27f
     
  • Omdömet för ämneslärarutbildningen i musik: https://www.uka.se/kvalitet--examenstillstand/resultat-fran-granskningarna-hogskolekollen/hogskolekollen.html?url=427238778%2F%2Futvardering%2F1936072&sv.url=12.794d1f901621e65b329c27f