Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Grammatik, kritik, didaktik – ny konferenspublikation

Publicerad

11–12 oktober 2017 hölls Trettonde nordiska konferensen för systemisk-funktionell lingvistik och socialsemiotik (NSFL 13) i Göteborg. Nu kan arrangörerna presentera en konferenspublikation som samlar artiklar från konferensen både i digitalt och i tryckt format.

Bild
Grammatik, kritik, didaktik – ny konferenspublikation

Systemisk-funktionell lingvistik (SFL) och socialsemiotik är teoretiska och metodologiska program och perspektiv som kan tillämpas på ett vitt fält av språkvetenskapligt arbete. I enlighet med volymens titel, Grammatik, kritik, didaktik, som också var konferensens, visar bidragen på SFL:s och socialsemiotikens tillämpbarhet i och relevans för i huvudsak tre områden: grammatisk forskning, språkvetenskaplig analys med en kritisk ansats och didaktisk forskning. De sju publicerade artiklarna täcker in en lång rad av undersökningsobjekt och rör sig i rummet mellan flera olika språk och länder, från lärargrupper på svenskspråkiga Facebook via texter om Gud på norska till återvunna föremål i Sydafrika.

Nedan finns en länk till en digital fulltextpubliktion av boken.

FULLTEXT