Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

GPCCs personråd och forskare debatterar för en mänskligare vård

Tre personer som är engagerade i GPCC har nyligen skrivit ett flertal artiklar där de argumenterar för och funderar kring en mänskligare vård.

Hans-Inge Persson, som är engagerad som närståenderepresentant i GPCCs personråd, skrev den 26/4 på Expressens debattsida att ”Vården måste reda upp det kaos den själv skapat”. I artikeln skrev han om sin och frun Christinas erfarenhet när Christina låg på sjukhus den tid som skulle komma att leda fram till hennes död. Deras upplevelse var att vården främst såg och var organiserad efter att ta hand om en diagnos, ett organ.

”Det man gjorde var inte att skicka en människa vidare i sjukvårdens industriella organisation, utan en tumör. Det var alltså tumören som inte påtagligt försämrats. Att tumören sedan satt på en människa - min fru - som blivit förlamad behövde inte ens nämnas, när det sjuka organet skickades vidare i vårdkedjan.”

Så skrev Hans-Inge i artikeln, som han avslutade med: ”Patienterna vill ha en modern, personcentrerad vård. Vill vården ha moderna patienter?”

Även Sydsvenskan har nyligen publicerat en artikel av Hans-Inge på ett liknande tema: "Patienter är människor och inte bara avhumaniserade organ som ska lagas".

Nära samarbete med GPCC

Hans-Inge är bland annat är aktiv samhällsdebattör och skribent, och har tidigare skrivit ett antal debattartiklar och en bok som heter ”Den inhumana vården”. Han skriver just nu en banbrytande lärobok tillsammans med bland andra GPCCs centrumföreståndare Inger Ekman som handlar om personcentrerad vård i praktiken. Den kommer att publiceras i sommar. Hans-Inge kommer att medverka för GPCCs räkning i Almedalen; där kommer han bl.a. att tala om sina erfarenheter av den inhumana vården, samt medverka i ett antal seminarier.

Vågar du känna tillit i vården?

Hans-Inge kommer även att medverka på Vetenskapsfestivalen i Göteborg den 12/5, tillsammans med ett flertal andra medlemmar i GPCCs personråd och forskare i ett samtal som heter ”Vågar du känna tillit i vården”. På detta seminarium kommer också Mia Berg, även hon medlem i GPCCs personråd, att medverka. Att ämnet berör förstår man av titeln på hennes nyss publicerade debattartikel i Expressen, ”Där rök min tillit till vården”.

Artikeln handlar om hennes erfarenhet av vad som hände efter hon hade varit med om, och med näppe överlevt, inte bara en utan två allvarliga vårdskador. I stället för att få stöd i en extremt svår och utsatt situation, fick hon kämpa mot ett vård- och mydighetsmaskineri för att få upprättelse. Hon upplevde att hon lämnades vind för våg, och lägger nu mycket tid på att hjälpa andra i samma situation i sin egenstartade förening för vårdskadade, PatientPerspektiv, som är Sveriges första i sitt slag. I artikeln skriver hon bland annat att;

”Du dukar under av alla överklaganden, motiveringar och korrekt formulerade brev där orsak och verkan till punkt och pricka så exakt som möjligt måste beskrivas. I ett skede av livet som kanske är det värsta du går igenom.”

Även Sjukhusläkaren har nyligen publicerat en artikel om Mia och PatientPerspektiv, "Hon har vigt sitt liv åt att hjälpa andra vårdskadade patienter".

Forskare funderar

Även GPCC-forskaren Joakim Öhlén, som i GPCC speciellt arbetar med bland annat teoretisk utveckling av personcentrerad vård, har nyss skrivit en artikel som heter ”Att vara människa – en aktuell eller förlegad fråga för omvårdnad?” I denna artikel i tidskriften Ä, utgiven av Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldrevård, diskuterar Joakim Öhlen frågan om vad det är att vara människa sett ur ett omvårdnadsperspektiv och hur människosynen och idealen inom vården förändrats över tid.