Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

GPCC välkomnar gästprofessor Nicky Britten från England som ska forska om personcentrerad vård och användningen av läkemedel

Publicerad

Professor Nicky BrittenVi är glada att kunna välkomna Nicky Britten, professor i tillämpad vårdforskning och ansvarig för personcentrerad vård på PenCLAHRC på Exeters medicinska universitet. Professor Britten är anställd som gästprofessor på institutet för vårdvetenskap och hälsa på Sahlgrenska akademin/Göteborgs universitet. Hon började den 1/8 2018, och kommer att arbeta 20% i denna roll.

Professor Britten, vad ska du arbeta med medan du är gästprofessor på GPCC?
Jag planerar att utveckla ett forskningsprogram om personcentrerad vård och användningen av läkemedel ihop med GPCC-forskare. Det kommer att bygga på kunskaper om personcentrerad vård som mina kollegor i bland annat Göteborg har. Programmet kommer initialt att fokusera på partnerskap mellan patienter och professionella för att hjälpa folk hantera sina läkemedel och här kommer de professionella att vara aktivt engagerade i läkemedelsanvändningen i patienternas egna hem. Det kommer att bygga på konceptet personcentrerad farmaceutisk vård/omsorg. Vi kommer att undersöka det personcentrerade konceptet behandlingsbörda och hur det kan användas som ett utfallsmått för detta arbete.

Vilka specialistkunskaper kommer du att föra med dig till GPCC?
Jag har expertis inom en rad områden. Jag är sedan länge intresserad av läkemedelsanvändning ur ett patientperspektiv, läkemedelsförskrivning och kommunikation om läkemedel mellan patienter och läkare. Jag har en lång rad publicerade artiklar inom detta område och även en bok (Britten N., Medicines and Society: patients, professionals and the dominance of pharmaceuticals, Palgrave Macmillan, 2008).

Kvalitativ forskning är mitt område och jag har bidragit till utvecklandet av meta-etnografi, som är en metod for att sammanställa kvalitativ forskning. En del av detta arbete var en välciterad meta-etnografi som handlar om patienterns läkemedelsanvändande (Pound et al, Resisting medicines: a synthesis of qualitative studies of medicine taking. Social Science and Medicine; 61: 133-155, 2005). Jag är också ansvarig för personcentrerad vård på PenCLAHRC på Exeters medicinska universitet.

Du har redan lett ett forskningsprojekt på GPCC, och det har nyss blivit känt att en av de publicerade artiklarna från det projektet Barriers and facilitators to the implementation of person-centred care in different healthcare contexts, är en av tidskriftens 20 mest nedladdade under 2017. Grattis till det och varför tror du att den artikeln är så populär?
Det är svårt för mig att säga varför den har blivit så populär men det kan vara för att den är baserad på faktiska erfarenheter från GPCC-forskare och andra professionella som implementerar evidensbaserad personcentrerad vård. Det kan också bero på att forskare i Skandinavien känner att ett ramverk utvecklat i Sverige har större relevans för dem än ramverk som utvecklats på andra ställen (fast jag vet ju så klart inte om de som laddar ner artikeln är baserade i Skandinavien trots tidskriftens titel).

Läs mer om Professor Britten på:
Hennes profilsida på ResearchGate. 
Hennes personliga websida.