Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

GPCC seminariedag - från filosofi till metod inom personcentrerad vård

Publicerad

David Edvardsson föreläser

Den 3 oktober samlades forskare, doktorander och praktiker intresserade av personcentrering inom hälso- och sjukvård för att höra David Edvardsson tala om Att mäta personcentrering - möjligheter, utmaningar och psykometriska aspekter, och Bengt Kristensson Uggla tala om Första, andra och tredje personens personalism. David Edvardsson är Docent vid Umeå Universitet och Associate Professor/Director of research på La Trobe University/Austin Health Clinical School of Nursing, Melbourne, Australia och Bengt Kristensson Uggla är Docent i tros- och livsåskådningsvetenskap och professor i filosofi, kultur och företagsledning vid Åbo Akademi.

Dagen präglades av livliga diskussioner och värdet av att fördjupa sig i frågor som dessa över disciplingränserna var uppenbart.

David Edvardsson konstaterade att få studier genomförts som utvärderat effekter av personcentrerad vård och detta under ganska kort tid, men att de som gjorts visar att personcentrerad vård verkar ha gynnsamma effekter på både patienter, anhöriga, personal och ekonomi.

Bengt Kristensson Uggla föreläser

Partnerskapet som är ett centralt tema inom personcentrerad vård diskuterades mycket, och enligt Bengt Kristensson Uggla är detta den största utmaningen för att införa personcentrerad vård inom svensk hälso- och sjukvård. En dikt av Thomas Tranströmer illustrerar partnerskap enligt Bengt Kristensson Uggla: Två sanningar närmar sig varann, en kommer inifrån och en kommer utifrån och där de möts har man en chans att få syn på sig själv.

Du kan se David Edvardssons presentation här på vår slidesharesida.