Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

GPCC mötte patient- och anhörigrepresentanter i Almedalen

GPCC i Almedalen 2014

Rundabordssamtal på temat Personcentrerad vård ur ett brukar- och anhörigperspektiv

På tisdag kväll 1/7 höll GPCC ett rundabordssamtal på temat Personcentrerad vård ur ett brukar- och anhörigperspektiv. Handikappförbundets ordförande Ingrid Burman var ordförande för mötet som inleddes av Håkan Hedman, ordförande i Njurförbundet och patientrepresentant i GPCCs ledningsgrupp.


Femton patient- och anhörig-representanter deltog i samtalet och visade stort intresse för ämnet. Särskilt diskuterades begreppet partnerskap, det vill säga partnerskap mellan patient/anhörig och vård- och omsorgspersonal. Sten Boström, Sakkunnig i Hälso- och sjukvårdsfrågor på Pensionärernas Riksorganisation påpekade att sjukvårdspersonalen alltför ofta ser patienten som ett objekt, och inte en aktiv deltagare. Patienten ska vara en partner i vården, sade Inger Ros, Förbundsordförande i Hjärt-Lungförbundet. Vårdens organisatoriska hinder diskuterades också mycket, men alla var överens om att, som Björn Bragée uttryckte det, ett paradigmskifte är på gång.


Fortsatta samtal planeras i framtiden.

Gruppbild på deltagarna i GPCCs rundabordssamtal under AlmedalsveckanPå bilden syns alla deltagarna: Ingrid Burman, Ordförande i Handikappförbundet, Solveig Johansson, F.d. kanslichef Mag- och Tarmförbundet, Arga Doktorn Björn Bragée med fru, Inger Ros, Förbundsordförande i Hjärt-Lungförbundet, Elisabeth Wallenius, Ordförande i Sällsynta Diagnoser, Sten Boström, Sakkunnig i Hälso- och sjukvårdsfrågor, Pensionärernas Riksorganisation, Åsa Moberg, Debattör/journalist med anhörigperspektiv, Kent Lewén, Ledamot i Prostatacancerförbundets styrelse, Åsa Torstensson, Förbundssekreterare i Njurförbundet, Lennart Magnusson, Nationellt kompetenscentrum för anhöriga, Anna Norrman, Intressepolitisk ombudsman, Riksförbundet Attention, Anne Carlsson, Ordförande i Reumatikerförbundet, Margareta Haag och Lillemor Sivemark, Ordförande och Vice ordförande i Ödemförbundet, Inger Ekman, Centrumföreståndare GPCC, Catarina Wallengren, utbildningskoordinator GPCC och Håkan Hedman, Ordförande Njurförbundet och patientrepresentant GPCCs ledningsgrupp.
 

Har vården plats för patienten? Seminarium om personcentrerad vård och teamarbete.

Inger Ekman och Håkan Hedman hade tidigare på dagen även deltagit i ett knökfullt seminarium om personcentrerad vård arrangerat av Vårdförbundet. Det hade titeln Har vården plats för patienten? Om personcentrerad vård och teamarbete. Andra deltagare var bl.a. Vårdförbundets Sineva Ribeiro och Läkarförbundets nya ordförande Heidi Stensmyren.

Inger Ekman på scen med andra på Vårdsförbundets seminarium

Detta seminarium orsakade stor aktivitet på sociala medier, här följer ett urval citat från twitter:


Vårdförbundet (@vardforbundet):

Jag tycker att #pcvard är ett bättre ord än patientmakt. Det är inget maktförhållande vi ska vara jämlika @SinevaRibeiro

Att verkligen lyssna på patienten och ta beslut utifrån det, är att vara professionell, säger Sineva Ribeiro

"Sjuksköterskans roll kommer att stärkas med personcentrerad vård", säger Sineva Ribeiro.

SKL Äldre (@SKL_aldre):

Framtiden handlar om en starkare relation patient-professionella team säger @HeidiStensmyren #Almedalen2014

Personliga förmågor finns hela tiden oavsett sjukdom/skörhet. Viktigt att profession ser det -forskaren Inger Ekman

Kulturförändring på djupet med nya beteenden så att personcentrerad vård blir det sätt "som vi alltid har gjort"

Maj Rom (@maj_rom):

Teamet måste byggas utifrån patientens behov. #ledningskraft #Almedalen2014

Jane Stegring (@JStegring):

En person skapas i relation med andra till skillnad mot individen #pcvard #Almedalen

Fler aktiviteter och ovärderliga möten


Även på onsdagen pratade Inger Ekman samt GPCCs Catarina Wallengren personcentrerad vård på två olika välbesökta seminarier samt deltog i ett antal möten under detta rekordår för Almedalsarrangemang.

Den fantastiska möjligheten till möten som möjliggörs under Almedalsveckan är ovärderlig för GPCC, säger Inger Ekman, Centrumföreståndare.