Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

GPCC initierar standardiseringsarbete för patientmedverkan i vården

Swedish Standards Institute SIS logga

Swedish Standards Institute -SIS startar i höst ett nytt europeiskt standardiseringssekretariat för att ta fram tydliga riktlinjer för patientmedverkan i personcentrerad vård, efter initiativ från Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet - GPCC.

Det finns ett stort behov av en gemensam syn på kvaliteten inom vården i hela Europa - ett etablerat sätt att mäta och jämföra patientmedverkan - för att underlätta genomförandet av personcentrerad vård.

- Det är fantastiskt roligt att äntligen få sätta igång med detta arbete på europeisk nivå. GPCC har under flera år jobbat för att påbörja ett standardiseringsarbete för att skapa en samsyn nationellt såväl som internationellt gällande patientens roll i personcentrerad hälso- och sjukvård, säger Axel Wolf, leg. sjuksköterska och universitetslektor vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet, samt forskare på GPCC.

Svensk spegelkommitté

SIS kommer, förutom att leda det europeiska standardiseringsarbetet, att skapa en svensk så kallad spegelkommitté som aktivt kommer att delta i och följa det europeiska arbetet. Syftet är att skapa en operativ kvalitetsstandard med riktlinjer för patient¬medverkan i hälso- och sjukvårdstjänster och personcentrerad vård. Målet är en god och säker vård genom att initiera och utveckla ett partnerskap mellan patient/anhörig och sjukvårdspersonal, med utgångspunkt i personens resurser, kapacitet och behov.

- Vi är väldigt glada att vi får leda arbetet med att skapa - och i framtiden kunna erbjuda företag, organisationer och myndigheter - tydliga riktlinjer och en gemensam syn på kvaliteten inom hälso- och sjukvården i Europa, kommenterar Thomas Idermark, VD på SIS. Detta kommer att gynna både tjänsteleverantörer, de europeiska medborgarna och stärka den fria rörligheten i Europa för personal och patienter.


Nästa steg:
Ett första möte för den svenska kommittén hålls i Stockholm i september. Det europeiska arbetet inleds under samma period. Till att börja deltar Sverige, Norge, Finland, Nederländerna och Österrike. Vi räknar med att flera länder i Europa kommer att delta i arbetet de närmaste två åren.

 
Läs hela SIS pressmeddelande på TT här. 

 
För mer information kontakta:
Thomas Idermark, VD, 070-533 74 30
Emelie Robertsson, pressansvarig, 0704 - 26 05 91
Kristofer Petraeus, projektledare, 0704 - 80 44 76