Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

GPCC Implement hjälper vården utveckla sin personcentrering

Bild: Catarina Wallengren och Jesper Hök.

SAMVERKAN. Ett personcentrerat förhållningssätt gör vården både mer effektiv och mer human. Inom hälso- och sjukvård samt omsorg finns därför ett stort intresse att öka personcentreringen. För att stötta förändringsprocessen hos olika huvudmän har ett icke-vinstdrivande bolag bildats: GPCC Implement.

GPCC Implement är ett så kallat svb-bolag, vilket innebär att ägaren, GU Ventures AB, inte kan ta ut några pengar ur bolaget. Istället återinvesteras eventuell vinst. Denna sociala företagsform är ett helt nytt verktyg för universitetets samverkan med det omgivande samhället. GPCC Implement har bildats av GU Ventures AB, är helägt av svenska staten och har i uppdrag att omsätta forskningsresultat och idéer som sprungit från Göteborgs universitet. GPCC Implement har inga anställda, utan engagerar de medarbetare som behövs för varje enskilt uppdrag.


– Forskning visar tydligt att personcentrerad vård är mer effektiv, och det är en stor styrka för GPCC Implement. Det faktum att det är ett icke-vinstdrivande bolag är en annan styrka, och något som tas emot mycket positivt av alla jag talar med, säger Catarina Wallengren som arbetar i GPCC Implement tillsammans med Jesper Hök.


Leds av duo

GPCC Implement är ett resultat av flera års arbete, men bildades formellt för ungefär ett år sedan. Det leds av Jesper, som är beteendevetare med inriktning mot organisationsförändring, i nära samarbete med Catarina på GPCC, som är disputerad forskare inom vårdvetenskap.
– Sedan starten har vi fått över 150 förfrågningar från alltifrån mindre vårdavdelningar som vill veta mer om hur just de kan arbeta personcentrerat på ett mer genomgående sätt, till stora vårdorganisationer som vill ha stöd i en långsiktig process att ställa om hela organisationen, berättar Catarina.


Den närmsta tiden är GPCC Implement engagerade i Västra Götalandsregionens genomförande av ett mer personcentrerat arbetssätt i hela regionen. Under 2016 driver regionen bland annat en utbildning om personcentrerad vård, där förändringsledare från olika förvaltningar i regionen samlas. Exempel på andra stora uppdragsgivare är Blekinge Läns Landsting och Region Gotland.


– När vi kommer tillbaka till en organisation kanske den tredje eller fjärde gången märker vi ofta att de fått på sig de personcentrerade glasögonen, när de själva kan peka på en situation och säga att ”det där var inte särskilt personcentrerat”. Det är väldigt givande, säger Catarina.


En hållbar förändring

– Det är inte vi som ska förändra deras verksamheter, utan det ska de själva göra. Så egentligen är det kanske lite fel att säga att vi arbetar med implementering av personcentrerad vård, säger Jesper, och fortsätter:
– Personcentrering eller patientcentrering är ju redan en etablerad idé för många, och de flesta som arbetar inom vården utgår mer eller mindre från patienten. Men det måste också vara en ledningsfråga. Om personcentrerad vård ska bli strategisk, hållbar och genomsyra hela organisationen behöver arbetet aktivt drivas på alla nivåer och där kan vi stötta.


De organisatoriska hinder och möjligheter som finns för skapandet av en hållbar personcentrerad kultur inom vårdorganisatorer är ännu inte fullt kartlagda. Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC) har nyligen lanserat en ny forskningslinje kring detta, där erfarenheter från GPCC Implement kan bli en resurs.


En jämställd partner

Personcentrerad vård är ett förhållningssätt som innebär att patienten blir en jämställd partner i sin egen vård. Hen inkluderas som en hel person i vårdteamet, inte bara i rollen som patient, och ges inflytande över vården. Förhållningssättet är på god väg att slå igenom brett inom hälso- och sjukvård. Ett tydligt tecken på detta är att Sveriges kommuner och landsting beslutade att arbeta för personcentrering inom svensk hälso- och sjukvård under sin kongress i höstas. Forskning, framför allt genomförd vid GPCC, visar att detta förhållningssätt har många vinster, bland annat kortare sjukhusvistelser, mindre behov av uppföljande vård och betydligt mer tillitsfulla patienter.


Centrum för personcentrerad vård – GPCC – bildades 2010 med stöd från regeringens strategiska forskningssatsning inom vårdforskning, med övergripande mål att stödja och genomföra forskning av hög kvalitet inom personcentrerad vård. Forskningen syftar till att skaffa kunskap om hur långvarig sjukdom upplevs och hanteras av den enskilde, samt att implementera och utvärdera personcentrerad vård.

Broschyr om GPCC Implement PDF


TEXT OCH FOTO: ELIN LINDSTRÖM CLAESSEN