Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

GPCC i Vårdanalys nya rapport "Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård - en extern utvärdering"

Publicerad

GPCC omnämns och refereras till i Myndigheten för Vårdanalys nya rapport "Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård - en extern utvärdering". Myndigheten för vårdanalys (Vårdanalys) har låtit göra en internationell extern utvärdering av patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård. En av de viktigaste slutsatserna är att svensk hälso- och sjukvård ofta brister i att hålla patienterna välinformerade. Patienterna involveras inte heller att delta aktivt i vården för att på bästa sätt uppnå goda vårdresultat. Resultaten presenteras i rapporten Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård - en extern utvärdering.

Vårdanalys lämnar också rekommendationer för förbättring.

Om GPCC skriver de bl.a.:

"År 2010 bildades Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet där man forskar på och stödjer enskilda sjukhus och kliniker att införa patientcentrerade behandlingar och omvårdnad. Forskare vid centret har gjort flera studier på införandet av nya patientcentrerade behandlingar, omfattande exempelvis insamling av detaljerad information från patienterna och utvecklade partnerskapslösningar mellan patient-vårdgivare för att utforma och genomföra behandlingsplaner (se till exempel, Ekman et al., 2007; Olsson
et al., 2006; Olsson et al., 2009; Ekman et al., 2011; Ekman et al., 2012).

Forskningsresultaten har visat på väsentliga förbättringar båda ifråga om hälsoeffekter (till exempel bättre bibehållen funktionsförmåga bland hjärtpatienter) och kostnadseffekter (till exempel en 40-procentig minskning av vårdkostnaderna för höftledsfrakturpatienter)."

Läs hela rapporten här.