Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

GPCC i Almedalen 2019: Hur kan vi hjälpa er börja arbeta personcentrerat?

Skylt som pekar mot AlmedalenFokus på nyttiggörande

Snart är det 10 år sedan GPCC invigdes. Förutom vår forskning har vi hela tiden arbetat målmedvetet med nyttiggörande, det vill säga att föra ut våra forskningsresultat och evidensbaserade metoder till hälso- och sjukvårdens verksamheter.

Många hälso- och sjukvårds- och omsorgsverksamheter i Sverige, från individuella avdelningar till hela kommuner och regioner, har nu påbörjat arbetet med att ställa om till en mer personcentrerad vård. I år har vi därför valt att presentera och diskutera olika aspekter av vårt nyttiggörandearbete på de tre seminarier som vi själva anordnar under Almedalsveckan.

1. Hur ska vi bäst bygga testbäddar för personcentrerad vård?

Webbsänds på Facebook, se länk till Almedalsveckans program nedan.

På detta seminarium tar vi upp vi vårt nyligen initierade arbete med att bygga stora testbäddar och policylab med fokus på forskning kring och implementering av mer personcentrerad vård till diskussion. Hur skall dessa bäst utformas så att kunskapsbehov möts och den mest relevanta forskningen prioriteras och resultaten används? Ett personcentrerat partnerskap där företrädare för olika intressenter deltar är under utveckling. Vi kallar det Personcentrerat Patient-Publikt-Privat Partnerskap (PCP4). Partnerskapet omfattar företrädare för hälso- och sjukvården i olika regioner, patientorganisationer samt partners inom näringsliv och akademi.

De ingående parterna har sina egna verksamhetsmål och uppdrag. Vi vill diskutera om det går att förena dessa olika ambitioner för att i ett partnerskap förändra hälso- och sjukvårdens arbetssätt i riktning mot mer personcentrering. Här presenteras projektets arbetssätt tillsammans med några av dess partners och intressenter.

SEMINARIUM: Stjälper ett partnerskap mellan akademi, patienter, industri och vård ett personcentrerat arbetssätt? Måndag 1/7 kl. 14.15-15. Göteborgs universitet på Västsvenska arenan. Länk till programpunkten i Almedalsveckans program.

2. En europeisk standard för personcentrerad vård tar form – nu behövs era kommentarer

Här tar vi upp om vårt konsensusdrivna arbete med att ta fram en svensk och en europeisk standard som syftar till att ta fram tydliga riktlinjer för lägsta nivå av patientdelaktighet i personcentrerad vård.

En tvärprofessionell grupp bestående av landsting och kommuner, yrkesorganisationer, patientorganisationer samt industrin deltar i den svenska kommittén, och i nuläget är nio länder aktiva medlemmar i den europeiska kommittén. Nu är standardförslaget ute på remiss i Europa och ordföranden för både den europeiska och den svenska kommittén, samt deltagare i den svenska kommittén, presenterar förslaget och välkomnar era kommentarer!

SEMINARIUM: Kan vi standardisera patientdelaktighet? En europeisk standard för personcentrerad vård tar form. Tisdag 2/7 kl. 10:15 - 11:00. Samarrangemang med Svenska Institutet för Standarder – SIS. Länk till programpunkten i Almedalsveckans program.

3. Vad behövs för att börja arbeta personcentrerat? Vi ger er några verktyg, men vad behövs mer?

Här presenterar vi några av våra nyss framtagna digitala verktyg, dels vår nya gratis online-utbildning Med Människa för utbildning i och implementering av personcentrerad vård för alla yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården samt omsorg, och dels om PCV-spelet, som är en gratis spelapp för den som vill lära sig mer om personcentrerad vård. Som komplement till spelet finns nu även en pedagogisk handledning, främst riktad till yrkesverksamma och utbildningsanordnare.

Dessutom medverkar Hans-Inge Persson, närståenderepresentant på GPCC, som har skrivit flera böcker på temat organisation och personcentrerad vård. Han berättar här om ledning och ledarskap för en personcentrerad vård.

Men vad behövs mer? Vi vill höra vad ni saknar!

SEMINARIUM: Vad behövs för att börja arbeta personcentrerat inom hälso-, sjukvård- och omsorgsverksamheter? Tisdag 2/7 kl. 11:15 - 11:45. Länk till programpunkten i Almedalsveckans program.

Vi medverkar även på:

SEMINARIUM: Den stora utmaningen: Bättre samordning för patientens skull arr: VGR på Västsvenska arenan. Tisdag 2/7 kl. 14.00-14.45. Länk till programpunkten i Almedalsveckans program.

Vetenskap & Allmänhets forskarkiosk på temat Hur kan forskning skapas utifrån samhällets behov?. Måndag 1/7 kl. 11.00-12.00. Länk till programpunkten i Almedalsveckans program.


Bjud gärna in oss till seminarier och samtal!

Medverkar för GPCC under årets Almedalsvecka:

Inger Ekman

Inger Ekman, seniorprofessor, Sahlgrenska akademin.

Intresse-/expertområde: Personcentrering i hälso- och sjukvården.
Inger leder sedan många år forskning som utvärderar personcentrering i hälso- och sjukvården. Hon har också skrivit flera böcker, till exempel Personcentrering inom hälso- och sjukvård, från filosofi till praktik. Hon arbetar just nu på en uppdaterad, tredje upplaga av denna bok, som planeras utkomma början av 2020.


 

 
 

Hans-Inge Persson

Hans-Inge Persson, författare, samhällsdebattör.

Intresse-/expertområde: Vårdens organisation; Jag brukar säga att vården inte bara är uppdelad i stuprör, utan faktisk sugrör!
Hans-Inge är bland annat ledamot i GPCCs Personråd för patienter och närstående, samt ledamot i Vårdanalys brukarråd. Han har skrivit flera böcker, nu senast Ledning och ledarskap för en personcentrerad vård.

Karl Swedberg

Karl Swedberg, seniorprofessor i medicin Sahlgrenska akademin, överläkare vid medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra.

Intresse-/expertområden: Hjärtinfarkt, hjärtsvikt och personcentrerad vård.
Karl är vetenskaplig rådgivare på GPCC, och leder arbetet med framtagandet av en svensk/europeisk standard för patientdelaktighet inom hälso- och sjukvård. Mer information om standarden finner du här.


 

Håkan Billig

Håkan Billig, läkare, professor i fysiologi, Sahlgrenska akademin.

Intresse-/expertområden: Kvinnlig reproduktiv endokrinologi och personcentrerad vård.
Håkan leder GPCCs projekt Personcentrerat Patient-Publikt-Privat Partnerskap (PCP4), där stora testbäddar planeras i samarbete med hela regioner, större patient- och professionsorganisationer, samt partners inom näringsliv och akademi. Mer information om PCP4 finner du här.


 

Axel Wolf

Axel Wolf, universitetslektor, översjuksköterska, viceprefekt, Sahlgrenska akademin.

Intresse-/expertområden: Personcentrerad hälso- och sjukvård: Innovationer, Implementering, samt nyttogörande.
Axel leder bland annat arbetet med framtagandet av svensk/europeisk standard för patientdelaktighet inom hälso- och sjukvård. Mer information om standarden finner du här.

Då Göteborgs universitet migrerar information till en ny webbplats maj-augusti 2020 fungerar vissa av dessa länkar ej, tyvärr. Ni hittar den under fliken resursmaterial och länkar på GPCCs webbplats.