Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

GPCC gästades av Vivienne Byers från Irland som var här för att lära sig om implementering av personcentrerad vård

Publicerad

Dr Vivienne Byers porträttDr Vivienne Byers från Irland har nyss varit på en två veckors Short-Term Scientific Mission (ungefär kortvarig vetenskapligt uppdrag) hos Göteborgs universitets Centrum för personcentrerad vård GPCC. Short-Term Scientific Missions (STSMs) ger forskare och vetenskapsmän/kvinnor möjligheten att utbyta kunskaper med en institution eller ett laboratorium i ett annat COST-land. COST är det längst existerande europeiska ramverket som stödjer transnationellt samarbete mellan forskare, ingenjörer och stipendiater i Europa.

Väkommen till GPCC, Vivienne! Skulle du kunna berätta lite om dig själv och vad du gör här. Jag heter Vivienne Byers som sagt. Vanligtvis är jag baserad i Dublin där jag är lektor i hälsopolitik. Nyligen blev jag även utnämnd till Prodekanus för Forskarutbildningen på Handelshögskolan School of Business på National College of Ireland. Mitt intresseområde är implementering av hälsopolitik, och i synnerhet implementeringen av personcentrerad vård.

I Irland har vi under det senaste decenniet haft en hälsopolitik och strategier som har handlat om att centrera vården kring personen och att fokus ska vara på hen. Den senaste strategin från Irlands hälsopolitiska departement Department of Health Strategy nämner personcentrerad vård, men i verkligheten finns det väldigt begränsad implementering av detta samt även begränsad förståelse för konceptet i praktiken. Därför är jag här hos GPCC för att ta reda på vilka drivkrafter som ledde fram till att GPCC uppstod, vad som stödjer denna verksamhet, dess framgångar och för att se på vilken evidens ni kommit fram till här. Det är verkligen något som intresserar mig och som jag räknar med att kunna ta med mig kunskap om tillbaka till Irland.
Jag håller också på och jämför riktlinjer och lagstiftning som har underlättat implementeringen i Sverige jämfört med Irland. På makronivå är lagstiftningsmiljön i Sverige väldigt annorlunda jämfört med Irland och jag försöker undersöka skillnaderna som jag tror till viss del beror på kulturella olikheter på nationsnivå.

I grunden har jag en sjukvårdsutbildning och har arbetat som chef inom sjukvården, så jag tittar även på effekterna av policyimplementering på mikronivå vad gäller verksamheten. Av den anledningen är jag oerhört intresserad av att se hur implementeringen av PCC har gått till här med hjälp av GPCC.

Du är även involverad i EU-projektet COSTCares, som leds av Inger Ekman, GPCCs centrumföreståndare. Berätta lite mer om detta. Jag har varit involverad i COSTCares som Irlands representant sedan starten år 2016. Allra först gick jag med i Cost Action på grund av att dess fokus var på kvalitet och att begränsa kostnaderna inom sjukvården. Sedan insåg jag dess samband med mitt forskningsintresse för riktlinjer för personcentrerad vård och dess implementering. Dessutom underlättade det min ansökan för en short term scientific mission hos GPCC, något som verkligen gett mig en värdefull möjlighet lära mig mer genom att kunna diskutera med forskare och yrkesverksamma inom området.

Fastän jag länge haft ett intresse för personcentrerad vård så kände jag inte till mycket om GPCC förrän 2016. Förutom att ta med mig kunskaper hem till Irland så skulle jag även vilja sätta GPCC på kartan och fortsätta bygga på deras fantastiska arbete. Inom implementeringen av personcentrerad vård finns det mycket betydelsefulla kunskaper att hämta hem från GPCCs arbete som dessutom är evidensbaserat, något som är oerhört viktigt att poängtera.

Länkar:
Mer information om COSTCares program. 

Vivienne Byers personliga webbsida.