Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

GPCC-forskare medverkar på West Pride samt i expertråd för Hiv-Sveriges äldreprojekt

Ida Björkman

West Pride-föreläsning om genus- och queerteori i medicinsk & hälsoforskning

Ida Björkman, biträdande forskare på GPCC och institutionen för vårdvetenskap & hälsa, kommer att delta i årets West Pride festival med en kort föreläsning på temat ”Hur har genus- och queerteori påverkat kunskapsbildningen inom medicin och hälsa?”. Föreläsningen är en del av programpunkten ”Göteborgs universitet ger korta forskarföreläsningar med perspektiv på genus och HBTQ”, och äger rum på Göteborgs stadsbibliotek 8 juni klockan 15.00. 


Medverkan i nytt projekt ska förbättra livsvillkoren för äldre som lever med hiv

Ida har även nyligen bjudits in till att medverka i Hiv-Sveriges expertgrupp för ”Äldreprojektet: Livssituationen för äldre personer som lever med hiv”, som är ett tre-årigt projekt. Detta är ett nationellt projekt för att synliggöra och förbättra livssituationen för äldre som lever med hiv i Sverige.

Projektet finansieras av Arvsfonden och ska bland annat ta fram ett samlat kunskapsunderlag om situationen för äldre som lever med hiv i Sverige samt arbeta fram handlingsplaner och förslag till insatser. Projektet ska bland annat resultera i en bok som ska skrivas av journalisten Lars Åberg.

Ida har bjudits in för att bidra med expertis om personcentrerad vård, som ses som särskilt relevant för äldre som lever med hiv, dels på grund av deras komplexa vårdbehov som utgör en helt ny utmaning för hälso- och sjukvården, och dels på grund av att dessa patienter har ett stort behov av att ses som personer, istället för enbart sin diagnos.

— Åldrandet har gjort livet för de som lever med hiv mer komplext än någonsin tidigare. I takt med att denna grupp växer för varje år, sätts vården på prov för att kunna säkerställa deras rätt till vård och en värdig ålderdom. Det blir viktigare än någonsin för vårdinsatser och myndigheter att förstå de nya behoven och motverka okunskapen och fördomarna kring hiv, säger Peter Månehall, ombudsman på Hiv-Sverige, på projektets hemsida.

Läs mer om projektet här.

Om Ida Björkman

Ida Björkman doktorerade 2016 med avhandlingen ”A gender perspective on irritable bowel syndrome, symptoms, experiences and the development of a person-centred support intervention”. Läs avhandlingen här.