Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Göteborgssjuksköterskor får pris för personcentrerat arbetssätt

Publicerad

Sjuksköterskorna Julia Olsson och Caroline Pettersson har vunnit pris för sin poster ”Personcentrerad vård: när 1+1 blir 3”
 

Julia Olsson och Carolina Pettersson och områdeschef Ann-Marie Wennberg

Julia Olsson och Caroline Pettersson (som syns på bilden med områdeschef Ann-Marie Wennberg) har vunnit ett hedersomnämnande och 5000 kr på Sahlgrenska universitetssjukhuset/område 2s kvalitetsseminarium 2015.

Juryns utlåtande var: "inom ramen för Personcentrerad vård har nya arbetssätt tagits fram. Genom att tillsammans med patienten planera och dokumentera vården, ronda och ha utskrivningssamtal "bedside" har patienternas upplevelse av att kunna påverka vården ökat. All dokumentation utförs under pågående aktivitet med patienten, med muntlig och skriftlig återkoppling.”


Julia och Caroline, som arbetar på avdelning 357 på Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra, visar på sin poster ”Personcentrerad vård: när 1+1 blir 3” hur avdelningen arbetar personcentrerat, och hur den uppmätta patientdelaktigheten ökat. De visar även ett exempel på en personcentrerad vårdplan som de har arbetat fram. Länk till PDF av postern.


Avdelning 357 tar emot patienter med hjärtrelaterade besvär som kranskärlssjukdom, hjärtsvikt och rytmrubbningar och som är i behov av akutvård eller eftervård. Avdelningen har arbetat personcentrerat i ett par år, bl.a. efter att ha fått utbildning av GPCC Implement.


avdelning 357s hemsida kan man läsa:
"Vi arbetar med personcentrerad vård vilket innebär att du som patient ska känna dig delaktig i de beslut som rör din vård och vistelse hos oss. Vi samarbetar även med dina närstående och vårdgivare utanför sjukhuset."