Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Göteborgs universitet välkomnar två hotade forskare

Publicerad

Under september månad har Göteborgs universitet som första lärosäte i Sverige tagit emot två forskare inom ramen för Scholars at Risk. De båda forskarna, från Syrien respektive Pakistan, ska tillbringa ett år i Göteborg.


Scholars at Risk, SAR, har funnits i 15 år och är ett internationellt nätverk som arbetar för akademisk frihet. Bland annat hjälper de forskare som på grund av till exempel hot eller censur inte kan verka i sina hemländer att hitta en akademisk fristad vid ett utländskt lärosäte. Rapporten Free to think, som SAR publicerade i somras, visar att under perioden januari 2011 till maj 2015 rapporterades 333 angrepp på den akademiska friheten, fördelat på 65 olika länder.

Göteborgs universitet ingår i nätverket sedan 2013.

– På många håll i världen är den akademiska friheten hotad. Dessutom befinner sig många forskare och lärare på flykt. Att vara fristad åt forskare på flykt eller utsatta för risk är ett konkret sätt för Göteborgs universitet att värna om akademisk frihet och att ta ett aktivt globalt ansvar, säger Helena Lindholm, prorektor vid Göteborgs universitet.

Behovet är stort och SAR placerar ett 80-tal forskare årligen. Med den tilltagande krisen i Mellanöstern har antalet forskare som söker en placering ökat, och i somras fick nätverket dagligen förfrågningar från hotade forskare i behov av stöd. Flest ansökningar kommer i nuläget från Iran följt av Syrien.

Två SAR-forskare nu på plats i Göteborg

Göteborgs universitet tog under september emot sina två första SAR-forskare. De kommer från Syrien respektive Pakistan, och ska vara här i ett år.

– De ska vara en del av det reguljära arbetet vid universitetet, vilket innebär att de ska forska och om det passar verksamheten och forskaren också undervisa, säger Helena Lindholm.

Vid urvalet har det varit viktigt att de inkommande forskarnas områden har kopplingar till universitetets verksamhet. Risk- och säkerhetsbilden i hemlandet har också vägts in.

Vad som händer efter ett år beror på vad forskarna själva vill. Om de inte kan återvända till sina hemländer finns möjlighet att söka en ny placering inom nätverket, antingen i Sverige eller i ett annat land.

Mer information om Scholars at Risk
SAR-nätverket består av närmare 380 universitet i världen, och finns för närvarande representerat i 38 länder. Från Sverige ingår, förutom Göteborgs universitet, även Högskolan Dalarna, Högskolan Väst, Karolinska institutet, Konstfack, Lunds universitet, Malmö högskola, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Den svenska delen av nätverket koordineras av Göteborgs universitet.

Många svenska städer är medlemmar i ICORN och är fristäder för kulturarbetare som är hotade i sina hemländer. SAR:s verksamhet har många likheter med ICORN:s.