Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Göteborgs universitet stödjer Horizon Europe-uttalande

Publicerad

I dagarna har 14 universitetsnätverk gjort ett gemensamt uttalande angående EU-kommissionens förslag Horizon Europe – EUs kommande nionde ramprogram för forskning och innovation.

Göteborgs universitet är medlem i Aurora-nätverket, ett av de nätverk som står bakom yttrandet. Genom uttalandet understryker nätverken vikten av att den europeiska kommissionen/parlamentet bland annat garanterar en ökad budget till ramprogrammet samt satsar ytterligare på de program som varit särskilt lyckade – exempelvis Marie Sklodowska Curie samt European Research Council.

Göran Landberg, vicerektor med ansvar för forskningsfrågor, meddelar att Göteborgs universitet står bakom uttalandet och vill dessutom poängtera vikten av att även fortsättningsvis stärka excellens inom grundforskning. Att stärka banden mellan utbildning, forskning och samverkan är givet – men det är viktigt att säkerställa att det inte sker på bekostnad av minskade anslag till forskning.

Läs hela yttrandet (engelska).

Göteborgs universitet är ett av nio universitet som är medlemmar i det europeiska nätverket Aurora. Läs mer om nätverket på dess webbplats samt på Medarbetarportalen

Frågor om nätverket besvaras av Karolina Catoni och Sigríður Beck.