Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Göteborgs universitet och AstraZeneca samarbetar för att hitta nya läkemedel för astma och KOL

Publicerad

Göteborgs universitet och AstraZeneca har startat ett  samarbete inom sjukdomar i andningsvägarna. Forskare från båda parterna ska de kommande två åren arbeta tillsammans för att bättre förstå vilka biologiska processer som ligger bakom de stora folksjukdomarna astma och KOL.Målet för samarbetet är att ta fram nya läkemedel som bättre tar hänsyn till de olika varianterna av sjukdomarna och därför mer kan anpassas den enskilde patienten – det som inom forskningen kallas för ”personalised medicine” eller ”personalised healthcare”.

– Vi är mycket glada över det ökade samarbetet med AstraZeneca inom ett synnerligen viktigt sjukdomsområde, säger Olle Larkö, dekanus vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitets hälsovetenskapliga fakultet.

– På Krefting Research Centre har vi under de senaste fem åren lyckats utveckla expertis för att identifiera patienter som tillhör olika subgrupper av astma eller KOL. Dessutom finns väl etablerade metoder för att förstå molekylära och inflammatoriska mekanismer vid sjukdomar, vilket skapar spännande möjligheter for att besvara komplicerade forskningsfrågor. Att sedan dessutom samarbeta med ett så kraftfullt företag som AstraZeneca i denna forskning kommer säkert leda till att resultaten snabbare får patientnytta, till exempel som nya läkemedel, säger Jan Lötvall, professor och ordförande för Krefting Research Centre vid Göteborgs universitet.

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är för närvarande den fjärde största orsaken till dödsfall globalt sett, och uppskattningsvis lider 300 miljoner människor av astma i dag. Både astma och KOL är heterogena sjukdomar, där olika biologiska processer resulterar i liknande kliniska manifestationer. Till exempel har astmapatienter ofta hyperreaktiva luftvägar, men de bakomliggande orsakerna kan variera från patient till patient.

Bara inom astma räknar forskarna i dag med att det finns sex olika huvudtyper av sjukdomen. Forskarna från Krefting Research Centre vid Göteborgs universitet och AstraZeneca i Mölndal kommer nu att fokusera på att förstå vad det är som händer rent biologiskt i olika subgrupper där det finns medicinska behov i dag. Målet är att identifiera såväl biomarkörer samt nya måltavlor för utvecklingen av framtida behandlingar.

– Genom att kombinera kompetensen vid Krefting Research Centre med vårt affärsfokus och erfarenhet av läkemedelsutveckling kommer detta samarbetet att öka vår förmåga att ta fram nya behandlingar som kan förändra livet till många astma- och KOL-patienter, säger Maarten Kraan, Head of Respiratory, Inflammation & Autoimmunity, Innovative Medicines AstraZeneca.

En stor resurs för forskningsarbetet är West Sweden Asthma Study, ledd av professor Bo Lundbäck, den stora strategiska satsningen vid Krefting Research Centre. I studien ingår 30 000 slumpmässigt utvalda personer i åldern 16–75 och förekomsten av astma har fastställts till 8,5 procent. AstraZeneca bidrar med expertis inom de cellulära och molekylära processerna för luftvägssjukdomar, samt betydande erfarenhet av läkemedelsforskning och utveckling.

Krefting Research Centre har en grundfinansiering från en stiftelse med ursprung i industriföretaget VBG group i Vänersborg.

För mer information:

  • Jan Lötvall, professor och ordförande för Krefting Research Centre vid Göteborgs universitet, telefon: 070–688 2005, e-post: jan.lotvall@gu.se
  • Henric Olsson, Senior Director, Head of Translational Science Respiratory, Inflammation & Autoimmunity Innovative Medicines, AstraZeneca, telefon: 0709 131132, e-post: henric.k.olsson@astrazeneca.com