Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Universitetets huvudbyggnad i Vasaparken.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Göteborgs universitet inleder hösten 2020 digitalt

Publicerad

För att minska smittspridningen av det nya coronaviruset kommer Göteborgs universitet att inleda höstterminen med i stort samma restriktioner som nu. Det vill säga att som huvudregel kommer distansundervisning att fortsätta åtminstone fram till 31 oktober. Detta beslutade rektor under måndagen.

Trots osäkerheten kring pandemins utveckling och vilka restriktioner från regering och myndigheter som kommer att gälla i mitten av augusti behöver studenter och medarbetare så goda förutsättningar som möjligt för att kunna planera inför höstterminen. Måndagen den 11 maj fattade därför rektor Eva Wiberg ett inriktningsbeslut att höstterminen inleds med fortsatta, men anpassade, restriktioner.

Bild
Eva Wiberg
Foto: Johan Wingborg

– Universitetets interna rekommendationer utgår från ansvariga myndigheters samt regeringens och riksdagens beslut, vilket gör att vi får planera utifrån det läge vi har nu. Det innebär också att det i medarbetares och studenters planering måste finnas en beredskap för att snabbt kunna hantera nya beslut. Oavsett om de innebär en tillbakagång till ett mer normalt läge eller om vi behöver göra mer, säger Eva Wiberg.

Distansutbildning och inga utlandsstudier

Höstterminen inleds med fortsatta, men anpassade, restriktioner. Ordinarie utbildning vid Göteborgs universitet kommer som huvudregel att bedrivas som distansutbildning, åtminstone fram till 31 oktober.

För att säkra kvaliteten kan undantag ges för undervisande och examinerade moment som kräver fysisk närvaro. De moment som ska prioriteras är examination som inte kan ske på distans, undervisningsmoment med estetiska, praktiska och laborativa inslag som inte kan genomföras på alternativt sätt samt verksamhetsförlagd utbildning och fältstudier som inte kan genomföras på annat sätt.

I dessa undantagsfall ska försiktighetsåtgärder för att minska smittspridning vidtas. Vid prioritering av undantag ska företräde ges till introducerande moment för nya studenter samt studenter som genomför avslutande läsår.

Vidare medger universitetet som huvudregel inte studier och praktik utomlands under höstterminen 2020.

Nyantagna internationella studenter ska som alternativ till campusundervisningen kunna erbjudas tillfällig distansundervisning hela höstterminen ut. Det innebär att utbildningar kan behöva förberedas för att ges i olika och parallella former under höstterminens andra hälft.

Fortsatt hemarbete för medarbetare

Sedan i mitten av mars arbetar de flesta medarbetare hemifrån. För att bidra till minskad smittspridning ska universitetets medarbetare där det är möjligt fortsätta med detta efter sommarens semestrar. När de nationella restriktionerna lättar bör anpassad återgång till arbetsplatserna ske så snart som möjligt.

Nuvarande restriktioner och rekommendationer för utrikes och inrikes resor, konferenser, möten och besök ligger som huvudregel kvar.

– Omställningen till distansstudier och tillfälligt hemarbete gick imponerande snabbt och vi har gjort det bra. Men det tar på krafterna att ställa om. Det tar tid att hitta nya former för studier och arbete, säger Eva Wiberg.

– Distansföreläsningar och distansmöten fungerar, men jag tror inte att jag är den enda som ser fram emot när vi kan träffas ”på riktigt” igen. För att hålla modet uppe får vi komma ihåg varför vi gör detta. Smittan måste bromsas, och genom att studera och arbeta digitalt bidrar vi till detta.

Nytt inriktningsbeslut senast 1 september

Pandemins utbredning gör att förutsättningar förändras snabbt, restriktioner och rekommendationer kan komma till eller försvinna. Därför kommer rektor med ett nytt inriktningsbeslut för resten av höstterminen senast den 1 september. Vad gäller vårterminen 2021 planeras för ett inriktningsbeslut senast den 1 november.

För mer information