Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Göteborgs universitet i topp i Naturvårdsverkets miljöranking

Publicerad

Göteborgs universitet toppar Naturvårdsverkets ranking av 187 myndigheters miljöledningsarbete. Det framgår av den nyligen publicerade rapporten Miljöledning i staten 2015.

Med 22 av maximala 23 poäng får Göteborgs universitet högst poäng av samtliga svenska myndigheter i Naturvårdsverkets senaste kartläggning av svenska myndigheters miljöledningsarbete. På delad andraplats kommer Länsstyrelsen Kronoberg, Naturhistoriska riksmuséet och Sveriges lantbruksuniversitet med 21 poäng vardera. Miljöcertifiering, kunskapshöjande åtgärder för anställda, krav på förnybar el och minskad energianvändning är några av de kriterier som ligger till grund för Naturvårdsverkets bedömning.

Rankingen visar att de 40 myndigheter som är miljöcertifierade generellt får höga betyg. Rapporten visar också att de myndigheter som ingår i kartläggningen har minskat den totala energianvändningen det senaste året. Naturvårdsverkets slutsats är att myndigheternas systematiska miljöledningsarbete har utvecklats och förbättrats under 2015.

Läs rapporten på naturvardsverket.se