Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Göteborgs universitet i Almedalen: Så bidrar vi till att lösa samhällsutmaningar

Publicerad

Under Almedalsveckan presenterar vi i år forskning som kan bidra till nya infallsvinklar och lösningar på globala samhällsutmaningar. Och för dig som inte är i Almedalen går det bra att följa våra seminarier på webben.

Almedalen. Foto: Johan Wingborg.

Under Almedalsveckan presenterar vi i år forskning som kan bidra till nya infallsvinklar och lösningar på globala samhällsutmaningar. Och för dig som inte är i Almedalen går det bra att följa våra seminarier på webben.

Lösningar till hur havets resurser kan utvinnas på ett hållbart sätt, hybridutbildningar inom sjukvården, förslag på hur sysselsättningsgapet mellan inrikes födda och nyanlända kan minskas samt bekämpande av extremism genom utbildning av skolans lärare. Det är några av de bidrag från forskningen som kommer att diskuteras på de seminarier som Göteborgs universitet arrangerar på Västsvenska Arenan i Almedalen.

− Att politiker får tillgång till forskningsresultat ger dem bättre förutsättningar att fatta kloka beslut. För att kunna lösa de stora samhällsutmaningarna behövs alla perspektiv och forskningsdiscipliner. Det tar Göteborgs universitet fasta på i årets satsning på Västsvenska Arenan i Almedalen, säger projektledare Jessica Örnros.

Västsvenska Arenan. Foto: Johan Wingborg.På Västsvenska Arenan samlas Göteborgs universitet tillsammans med Chalmers, Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, Västsvenska Handelskammaren, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst på en och samma plats.

Utöver sju egna seminarier arrangerar Göteborgs universitet tillsammans med de andra aktörerna tre arenagemensamma seminarier samt en särskild akademikväll tillsammans med övriga lärosäten på Västsvenska Arenan.

− Under akademikvällen ska vi med humorn som verktyg undersöka om politik och forskning går ihop. Vi låter forskare pitcha garanterade evidensbaserade, men inte helt allvarligt menade, policyförslag till en panel av politiker. Så får vi se om förslagen klarar en prövning mot den politiska verkligheten, säger Jessica Örnros.

Program för Göteborgs universitets seminarier på Västsvenska Arenan

Söndag 1 juli
13.30–14.30 Tvärvetenskap är framtiden, men hänger universiteten med?

Måndag 2 juli
09:00−10.00 Hur mår svensk demokrati och vem styr valrörelsen (arenagemensamt seminarium)
10.30–11.30 Havets möjligheter – innovationer och hållbar blå tillväxt

Tisdag 3 juli
09.00–10.00 Hur blir Sverige en digital nation i framkant? (arenagemensamt seminarium)
15:00–16:00 Bilda eller utbilda – Vad är universitetets roll?
20:00−21:00 Forskarpitchen: Politik och forskning – går det ihop? (samarrangemang med Chalmers, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst)

Onsdag 4 juli
09:00−10:00 Hur klimatsmart kan Sverige bli? (arenagemensamt seminarium)
10:30−11:30 Arbete – enda vägen till integration?
12:00−13:00 Hälften läkare, hälften civilingenjör – är hybridutbildningar svaret på nya krav inom sjukvården?

Torsdag 5 juli
15:00–16:00 Demokratilyftet i svenska skolan?

Fredag 6 juli
09:00–10:00 Svensk samhällsopinion: om förtroende, oro, viktiga samhällsfrågor och partier

Bland deltagarna och på plats från Göteborgs universitet syns: Eva Wiberg – rektor, Mattias Goksör − prorektor, Fredrika Lagergren Wahlin − vicerektor för samverkan, Henrik Ekengren Oscarsson – professor i statsvetenskap, Lena Gipperth – professor i miljörätt, Björn Gustafsson – professor emeritus i socialt arbete, Agneta Holmäng – dekan vid Sahlgrenska akademin och Christer Mattsson – biträdande föreståndare för Segerstedtinstitutet.

Dessutom medverkar bland andra: Pia Rehnqvist – chefredaktör för Sydsvenskan, Per Svensson – författare och journalist på Dagens Nyheter, John Severinson − ansvarig Media Partnership, Facebook, Sofie Allert – vd för Swedish Algae Factory, Anders Carlberg − FoUU-chef, Västra Götalandsregionen, Johnny Magnusson − regionstyrelsens ordförande (M), Västra Götaland, Ann-Sofie Hermansson − kommunstyrelsens ordförande (S), Göteborgs Stad, Anna Ekström − gymnasie- och kunskapslyftsminister (S), Utbildningsdepartementet.

För mer information, kontakta:
Jessica Örnros, projektledare, telefon: 076−618 50 55, e-post: jessica.ornros@gu.se

Foto: Johan Wingborg