Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Göteborgs universitet fortsatt Riksidrottsuniversitet

Publicerad

Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola får förnyat förtroende som Riksidrottsuniversitet av Riksidrottsförbundet. En satsning som ger studenter fortsatt möjlighet att kombinera en karriär inom elitidrott med högre utbildning.

Riksidrottsuniversitetet (RIU) startades 2015 på initiativ av Riksidrottsförbundet tillsammans med tre konstellationer av lärosäten. Ett av målen med satsningen är att stärka kopplingarna mellan vetenskap och idrott. Samarbetet möjliggör praktiknära forskning och akademisk tränarutbildning där ambitionen bland annat är bättre utbildade tränare, högre kvalitet på träningar, bättre stöd till aktiva och fler sportsliga internationella framgångar.

– Riksidrottsuniversitetet har funnits i några år och tillsammans har vi utvecklat en bra form för samverkan med Chalmers, Riksidrottsförbundet, Västra Götalands Idrottsförbund, Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen. Satsningen öppnar för att kombinera en elitidrottskarriär med akademiska studier, säger Fredrika Lagergren Wahlin, vicerektor för samverkan.

Donia KaidiDonia Kaidi läser sjätte terminen på läkarprogrammet och tävlar i Taekwondo på landslagsnivå. Hon har bland annat kommit nia i Universiaden, ett slags OS för universitetsstudenter. Donia Kaidi menar att de individuellt anpassade studier som erbjuds på Riksidrottsuniversitetets är en förutsättning för att hon ska lyckas kombinera sin idrottskarriär med en framtida yrkeskarriär.

– Jag får stöttning både när det gäller fystester och studier. När tävlingar krockar med tenta eller muntlig examination får jag exempelvis oftast möjlighet att göra dem vid annat tillfälle, när det passar mitt schema bättre. Utan Riksidrottsuniversitetet hade jag inte kunnat satsa lika mycket på studierna och tävlingarna, utan hade varit tvungen att prioritera om.

Donia Kaidi är väldigt positiv till att Riksidrottsuniversitetsavtalet med Göteborgs universitet och Chalmers har förlängts fram till 2022. Förutom att satsningen ger elitidrottare i Göteborg fortsatt möjlighet att studera och samtidigt utvecklas inom sin sport, sänder det positiva signaler till nästa generation.

– Jag tror man blir en bra förebild för ungdomar genom att visa att det går att lyckas på båda planen. Men det gör också att man själv kommer ut starkare och med betydligt bättre förutsättningar när idrottskarriären är över.

Lärosäten som ingår i Riksidrottsuniversitet 2018-2022

Följande lärosäten är utnämnda till Riksidrottsuniversitet: Kombinationen Högskolan Halmstad/Malmö universitet, kombinationen Gymnastik- och Idrottshögskolan/Kungliga Tekniska högskolan, kombinationen Göteborgs universitet/Chalmers Tekniska högskola, Mittuniversitetet och Umeå Universitet.

Riksidrottsuniversitetets fyra utvecklingsdelar

1. Av Riksidrottsförbundet uttryckta behov av särskilda utbildningssatsningar.
2. Möjligheten för elitidrottare att anpassa universitetsstudier till elitidrott.
3. Främjande av en utvecklingsmiljö som möjliggör satsning på elitidrott.
4. Samverkan mellan idrottsrörelsen och lärosätet avseende praktiknära elitidrottsforskning.
(Fakta: Riksidrottsförbundet)

Den del som universiteten jobbar mest med är anpassningen av universitetsstudier och elitidrott. Då handlar det främst om att möjliggöra viss anpassning och flexibilitet i studierna, så att RIU-studenterna lyckas kombinera sin elitidrott med examinationer, undervisningspraktik och andra obligatoriska utbildningsinslag. Det finns idag cirka 160 RIU-studenter vid GU/Chalmers.Spara