Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Göteborgs universitet får världens första Unesco-professur inom yttrandefrihet och internationell mediepolitik

Publicerad

Professor Ulla Carlsson, föreståndare för Nordicom (Nordiskt Informationscenter för Medie- och kommunikationsforskning) vid Göteborgs universitet, blir innehavare av en ny Unesco-professur i yttrandefrihet, medieutveckling och internationell politik.

– Det är hedrande och prestigefullt att Göteborgs universitet har fått en Unesco-professur med yttrandefrihet och medier i fokus, något som ligger i linje med vår vision att lyfta vikten av frågeställningar som rör yttrandefrihet och demokrati, säger Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet.

Ulla Carlsson. Foto: Lars Lanhed.Unesco-professurer introducerades av Unesco 1992 för att främja forskning och högre utbildning mellan olika länders lärosäten inom områden som Unesco prioriterar. Konkret innebär Ulla Carlssons professur att hon under de kommande fyra åren ska arbeta med kunskapsutveckling inom området både i Sverige och i internationella sammanhang, på olika sätt förmedla den kunskapen inom forskarsamhället och skapa mötesplatser mellan forskningen, politiken och praktiken.

– Yttrandefrihet är ett komplext och svårhanterligt begrepp och det är också en av de mest politiserade frågorna på dagens internationella arena. Om resultat ska nås måste såväl kunskapsutvecklingen som samverkan ske i fruktbara sammanhang – inte minst handlar det om demokrati och mänskliga rättigheter. Det är inom den ram jag har att arbeta, säger hon.

För Ulla Carlssons del betyder Unesco-professuren både möjligheter och utmaningar. Den ska bidra till att förhindra en inskränkning av yttrandefriheten, som i sin tur urholkar mänskliga rättigheter. En förutsättning för att bemöta en sådan utmaning är kunskap på kontinuerlig basis om situationen i olika delar av världen.

– Det gäller att på något sätt medverka till en funktion oberoende av partsintressen som på reguljär basis följer och rapporterar om mediernas frihet från ett globalt perspektiv. Norden är sannolikt den enda plats i världen där en sådan funktion skulle kunna erhålla legitimitet samtidigt som Norden ger ett faktiskt bidrag till demokratiutvecklingen i världen, säger Ulla Carlsson.

Professuren är placerad vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), samhällsvetenskapliga fakulteten. Ulla Carlsson blir kvar som föreståndare för Nordicom tills hennes ersättare, Ingela Wadbring, tillträder tjänsten den 1 februari 2015. Ingela Wadbring är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet i Sundsvall.

Fakta om Unesco-professurer
I dag finns drygt 760 Unesco-professurer vid fler än 850 institutioner i 134 länder runt om i världen. Ulla Carlsson är Sveriges sjunde innehavare av en Unesco-professur. Göteborgs universitet har sedan 2008 en Unesco-professur inom barns tidiga lärande och hållbar utveckling (Ingrid Pramling Samuelsson). 

För mer information, kontakta:
Ulla Carlsson, telefon: 031–786 1219, e-post: ulla.carlsson@nordicom.gu.se